ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
ยามานาชิ (Yamanashi)
ภูมิภาค
ชม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะคาวากุจิโกะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่รวบรวมผลงานของภูเขาฟูจิ ทิวทัศน์ทะเลสาบคาวากุจิโกะและภูเขาไฟฟูจิที่ควรชม
พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่รวบรวมผลงานของภูเขาฟูจิ ทิวทัศน์ทะเลส...

มิวสิคฟอเรสท์

พิพิธภัณฑ์ดนตรีทีี่ตกแต่งราวเมืองยุโรปยุคกลาง
พิพิธภัณฑ์ดนตรีทีี่ตกแต่งราวเมืองยุโรปยุคกลาง

โรงละครคาวากุจิโกะซารุมาวาชิ

สนุกไปกับโชว์ของเหล่าลิงที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณ
สนุกไปกับโชว์ของเหล่าลิงที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณ...

คาวากุจิโกะ

ทะเลสาบที่มีดอกไม้สวยทั้งสี่ฤดู จุดที่ต่ำที่สุดในทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิ
ทะเลสาบที่มีดอกไม้สวยทั้งสี่ฤดู จุดที่ต่ำที่สุดในทะเลสา...

ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาสูงที่สุดในญี่ปุ่นที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก
ภูเขาสูงที่สุดในญี่ปุ่นที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดก...

โอชิโนะฮักไก (Oshinohakkai)

ส่วนหนึ่งของมรดกโลกทางวัฒนธรรมภูเขาไฟฟูจิ ! 8 บ่อน้ำที่มีน้ำใสมองทะลุได้
ส่วนหนึ่งของมรดกโลกทางวัฒนธรรมภูเขาไฟฟูจิ ! 8 บ่อน้ำที่...

โชเซ็งเคียว

หุบเขาที่ได้รับให้เป็นสถานที่พิเศษที่มีทัศนียภาพสวนงามของประเทศ
หุบเขาที่ได้รับให้เป็นสถานที่พิเศษที่มีทัศนียภาพสวนงามข...

สวนฮานะโนะมิยะโกะทะเลสาบยามานากะโกะ

สวนดอกไม้สวยงามตามฤดูกาลที่มีเบื้องหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ
สวนดอกไม้สวยงามตามฤดูกาลที่มีเบื้องหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ