ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
ยามานาชิ (Yamanashi)
ภูมิภาค
กิน

โมมิจิเท

ร้านที่สามารถทาน "โฮโท" อาหารท้องถิ่นของจังหวัดยามานาชิ ใช้มิโสะทำเองที่เคี่ยวนาน 2 ปี
ร้านที่สามารถทาน "โฮโท" อาหารท้องถิ่นของจังหวัดยามานาชิ...