นางาซากิ

ชม

  • สวนโกเวอร์(Glover Garden)

    สถานที่ท่องเที่ยวตัวแทนของนางาซากิ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่นสมัยใหม่!

  • เดจิมะ (Dejima)

    ที่ตั้งของอาคารพาณิชย์ย่านการค้าขายระหว่างญี่ปุ่นกับชาวตะวันตก มากว่า 200 ปี

นางาซากิ

ชม

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม