ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
นางาซากิ (Nagasaki)
ภูมิภาค
เที่ยว

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคุจูคุชิมะ อุมิคิราระ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสัตว์ต่างๆที่ใช้ชีวิตบริเวณเกาะคุจูคุชิมะ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสัตว์ต่างๆที่ใช...