ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
ฟุกุโอกะ (Fukuoka)
ภูมิภาค
ชม

ดะไซฟุเท็มมังงู

ศาลเจ้าที่สถิตของสึงาวาระโนะมิจิซาเนะ เทพเจ้าด้านการเรียนรู้
ศาลเจ้าที่สถิตของสึงาวาระโนะมิจิซาเนะ เทพเจ้าด้านการเรี...

มิสึโนะมัทสึริ ฮากาตะดงทะคุ

เทศกาลชั้นนำของฟุกุโอกะ ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 2 ล้านคนในสองวัน
เทศกาลชั้นนำของฟุกุโอกะ ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 2 ล้านคนใน...

โคะคุระ

ย่านธุรกิจขนาดใหญ่ในเมืองคิตะคิวชูจังหวัดฟุกุโอกะ เดิมเป็นเมืองใต้ปราสาทในสมัยเอโดะ
ย่านธุรกิจขนาดใหญ่ในเมืองคิตะคิวชูจังหวัดฟุกุโอกะ เดิมเ...

ปราสาทโคะคุระ

ปราสาทเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1602 แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของคิตะคิวชู สัญลักษณ์ของเมืองโคะคุระ
ปราสาทเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1602 แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของคิ...

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคิวชู

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติลำดับที่ 4 ถัดจากโตเกียว นารา เกียวโต ภายใต้คอนเซปท์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติลำดับที่ 4 ถัดจากโตเกียว นารา เกียวโต...

โมจิโคเรโทร

แหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยตึกสไตล์ยุโรป ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือโมจิโคที่เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 1889
แหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยตึกสไตล์ยุโร...

โนโกโนะชิมะไอร์แลนด์พาร์ค

สวนสาธารณะธรรมชาติขนาดใหญ่พร้อมดอกไม้สวยงามทุกฤดู บนเกาะโนโกโนะชิมะอ่าวฮากาตะ
สวนสาธารณะธรรมชาติขนาดใหญ่พร้อมดอกไม้สวยงามทุกฤดู บนเกา...

สวนซีไซด์โมโมจิไคฮินโคเอ็น

หาดทรายเทียมงดงามสีขาวทางทิศเหนือของฟุกุโอกะทาวเวอร์
หาดทรายเทียมงดงามสีขาวทางทิศเหนือของฟุกุโอกะทาวเวอร์

เท็นจิน

ย่านธุรกิจใหญ่ที่สุดในคิวชูที่เต็มไปด้วยห้างและตึกสินค้าแฟชั้นมากมาย
ย่านธุรกิจใหญ่ที่สุดในคิวชูที่เต็มไปด้วยห้างและตึกสินค้...

โรงงานเหล็กยาวาตะ

โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในนาม "มรดกการปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยเมจิของญี่ปุ่น"
โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก...

KITTE HAKATA

แหล่งร้านค้าแสนสะดวกสบายที่เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานี JR Hakata!
แหล่งร้านค้าแสนสะดวกสบายที่เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานี JR H...