ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
โคจิ (Kochi)
ภูมิภาค
ชม

คัทสึระฮามะ

สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่มีหาดทรายสวยงามพร้อมกับทะเลและต้นไพน์ ถูกขับร้องในเพลงพื้นเมือง "โยะซะโคอิเซ็ทสึ"
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่มีหาดทรายสวยงามพร้อมกับทะเลแ...

ปราสาทโคจิ

ปราสาทชื่อดังแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่"ป้อมปราการ"ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์
ปราสาทชื่อดังแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่"ป้อมปราการ"ยังอยู่ใน...

ตลาดนิจิโยอิจิ

ฟรีมาร์คเก็ตใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความยาว 1.3 กิโลเมตร ตลาดเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี
ฟรีมาร์คเก็ตใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความยาว 1.3 กิโลเมตร...

ชิมันโทงาวะ

แม่น้ำที่ยาวที่สุดในชิโคคุด้วยความยาว 196 กม. ถูกรู้จักกันในสายน้ำใสสุดท้ายของญี่ปุ่น
แม่น้ำที่ยาวที่สุดในชิโคคุด้วยความยาว 196 กม. ถูกรู้จัก...

เทศกาลโยซาโค่ย

คนเต้นกว่าสองหมื่น คนดูกว่าหนึ่งล้าน เทศกาลโยซาโค่ยของแท้ที่คจิ
คนเต้นกว่าสองหมื่น คนดูกว่าหนึ่งล้าน เทศกาลโยซาโค่ยของแ...