ไทย
ไทย

ปราสาทโคจิ

(Source : 日本の城歩き)
ปราสาทโคจิที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ที่ใจกลางในตัวเมืองโคจินั้นคือปราสาทเพียงหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นที่"ป้อมปราการ"ซึ่งเป็นใจกลางของปราสาทอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็น1จาก12ของหอคอยปราสาทที่ทำจากไม้ที่งดงาม12แห่งทั่วญี่ปุ่น และอาคารอื่นๆ15หลังได้เป็นสมบัติสำคัญของประเทศ ตัวป้อมปราการยังคงสภาพดั้งเดิมเอาไว้และยังสามารถเข้าไปดูข้างในได้ และข้างในมีทั้ง"กับดักป้องกันผู้บุกรุก" "กลไกทิ้งหิน" ซึ่งเป็นกับดักต่างๆที่ไว้ป้องกันข้าศึกบุกเข้ามาในปราสาทหลงเหลือเอาไว้ด้วย เป็นปราสาทที่มีค่าทางประวัติศาสตร์มากเลยทีเดียว
ที่อยู่
1-2-1 Marunouchi, Kochi-shi, Kochi 7800850
Contact No.
+81-88-824-5701
+81-88-824-5701
เข้าถึง
จากป้ายโคจิโจมาเอะ(Kochijou-mae)ของรถรางโทสะเด็น(Tosaden) เดิน5นาที
Opening Hours / Holidays
หอคอยปราสาทและไคโตคุคัง : 9:00-17:00 *Kochi Parkเปิดให้เข้าตลอดเวลา หยุดวันที่26ธันวาคมถึง1มกราคม
เวลาที่ต้องการ