ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
ฮาโกเน่ (Hakone)
ภูมิภาค
กิน

Premium Shop and Salon de Thé Rosage

สถานที่ท่องเที่ยวฮาโกเนะ ร้านขนมหวานและชาชั้นเลิศในบรรยากาศริมทะเลสาบอะชิ (Lake Ashi)
สถานที่ท่องเที่ยวฮาโกเนะ ร้านขนมหวานและชาชั้นเลิศในบรรย...

ร้านเซฟูโร (Seifurou)

ร้านอาหารที่ผู้คนท้องถิ่นให้ความสำคัญมายาวนานตั้งแต่ปี 1862 ร้านที่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างให้ความนิยม
ร้านอาหารที่ผู้คนท้องถิ่นให้ความสำคัญมายาวนานตั้งแต่ปี ...