ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
ฮาโกเน่ (Hakone)
ภูมิภาค
ชม

Hakone-en

สถานที่ที่มีทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, ร้านอาหาร และกิจกรรมสนุกๆ และยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji) ได้ด้วย!
สถานที่ที่มีทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, ร้านอาหาร และกิจกรร...

Hakone Venetian Glass Museum

พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปะแก้วและกระจกของชาวเมืองเวนิส และซุ้มกระจกสุดอลังการ!
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปะแก้วและกระจกของชาวเมืองเวนิส ...

ฮาโกะเนะ โควะคิเอ็ง ยูเนสซัน(Hakone Kowakien Yunessun)

สวนสนุกออนเซ็นที่เต็มไปด้วยอ่างอาบน้ำ เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มีที่นี่ที่เดียว
สวนสนุกออนเซ็นที่เต็มไปด้วยอ่างอาบน้ำ เป็นเอกลักษณ์ไม่เ...