ไทย
ไทย
TOP
ค้นหาโดย area
โทยามะ (Toyama)
ภูมิภาค
หมวด
โทยามะ (Toyama)
ภูมิภาค
ชม

สวนสาธารณะคังซุย

สวนในเมืองขนาดใหญ่ติดกับคลองสวยงาม
สวนในเมืองขนาดใหญ่ติดกับคลองสวยงาม

โกคะยามะ

ชมทัศนียภาพญี่ปุ่นสมัยก่อนร่วมไปกับหมู่บ้านมรดกโลกสิ่งก่อสร้างทรงกัชโชสึคุริที่สวยงาม
ชมทัศนียภาพญี่ปุ่นสมัยก่อนร่วมไปกับหมู่บ้านมรดกโลกสิ่งก...

ฮิมิบังยะไก

สถานที่ทิวทัศน์สวยงาม แหล่งรวมออนเซ็นและอาหารทะเลสดในอ่าวโทยามะ
สถานที่ทิวทัศน์สวยงาม แหล่งรวมออนเซ็นและอาหารทะเลสดในอ่...

ไคโอมารุปาร์ค

เรือสวยงามที่ถูกเรียกว่า "หญิงสูงศักดิ์แห่งท้องทะเล"
เรือสวยงามที่ถูกเรียกว่า "หญิงสูงศักดิ์แห่งท้องทะเล"
สวนสาธารณะคังซุย
สวนในเมืองขนาดใหญ่ติดกับคลองสวยงาม
โกคะยามะ
ชมทัศนียภาพญี่ปุ่นสมัยก่อนร่วมไปกับหมู่บ้านมรดกโลกสิ่งก่อสร้างทรงกัชโชสึคุริที่สวยงาม...
ฮิมิบังยะไก
สถานที่ทิวทัศน์สวยงาม แหล่งรวมออนเซ็นและอาหารทะเลสดในอ่าวโทยามะ...
ไคโอมารุปาร์ค
เรือสวยงามที่ถูกเรียกว่า "หญิงสูงศักดิ์แห่งท้องทะเล"
เขื่อนคุโรเบะ
เขื่อนทรงโค้งมนขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่สามารถเห็นการปล่อยน้ำปริมาณมากได้...
ดูเพิ่มเติม