ไทย
ไทย

โกคะยามะ

โกคะยามะ (Gokayama) อยู่ปลายจังหวัดโทยามะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นสถานที่ที่ยังคงเหลือบรรยากาศอันสงบและสวยงามตั้งแต่เมื่อ 200 ปีก่อนไว้ ทั้งนี้ยังมีหมูบ้านหลังคาสูง "กัชโชสึคุริ" ถึง 2 แห่ง ได้แก่ที่สึงะนุมะ (Suganuma) และไอโนะคุระ (Ainokura) และด้วยบรรยากาศที่สวยงามนั้น โกคะยามะก็ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกร่วมกับชิราคาวาโกะที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่ปี 1995 ในนามของ "หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะและโกคะยามะ" อีกทั้งบริเวณรอบโกคะยามะนั้นยังมีหิมะตกหนัก ทำให้สามารถเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของหิมะในฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี

(Source: 旅のREPLAY)

หมู่บ้านสึงะนุมะ

หมู่บ้านสึงะนุมะยังคงเหลือสิ่งก่อสร้างและโกดังหลังคาทรงสูงไว้ 9 หลัง ตั้งแต่สมัยเอโดะนั้นที่แห่งนี้ได้เป็นทัณฑนิคม ทำให้ต้องแยกตัวออกมาจากหมู่บ้านอื่นๆ ซึ่งยังคงเหลือบรรยากาศนั้นไว้จนปัจจุบัน สามารถชมหมู่บ้านได้จากจุดชมวิวสึงะนุมะบนที่สูง

(Source: T`s HOBBY WORLD3)

หมู่บ้านไอโนะคุระ

หมู่บ้านไอโนะคุระเป็นบริเวณที่ใหญ่ที่สุดในโกคะยามะซึ่งรวมบ้านไว้ทั้งหมด 23 หลัง ซึ่งสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 17 และ 19 นั้น นอกจากจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้ว ยังประกอบไปด้วยตึกสินค้าพื้นเมืองและตึกที่สามารถทดลองทำกระดาษญี่ปุ่น ที่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้อีกด้วย

(Source: A Perfect Day for Cycling)

อิวะเซะเคะ

อิวะเซะเคะอยู่ในบริเวณสึงะนุมะ เป็นความภาพภูมิใจของโกคะยามะ และได้รับรองให้เป็นมรดกเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ เป็นสถานที่โด่งดังที่ควบคุมการผลิตดินประสิวในสมัยเอโดะ มีลักษณะเด่นคือเสาสีดำยักษ์ของต้นเคยากิ

(Source: どこでも参上)

พิพิธภัณฑ์ที่สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโกคะยามะ

ภายในหมู่บ้านนัั้นประกอบไปด้วย "เอ็นโชโนะคัง" ตึกที่ได้แสดงวิธีการทำดินประสิวอันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของพื้นที่แห่งนี้ในสมัยเอโดะ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงชิ้นงานรวมไว้ในตึกเดียวใน "พิพิธภัณฑ์โกคะยามะ" ที่รวบรวมของใช้ในชีวิตประจำวันของชนพื้นเมืองไว้กว่า 300 ชิ้น

(Source: 隻手の声)

ทัศนียภาพหิมะในโกคะยามะ

โกคะยามะในฤดูหนาวนั้นสามารถมีหิมะได้สูงถึง 2-3 เมตร สามารถชื่นชมความสวยงามของหมู่บ้านไปพร้อมๆกับแสงสะท้อนบนหิมะได้ในช่วงกลางวัน และสามารถชมบรรยากาศชวนฝันได้ในช่วงกลางคืน

(Source: ついてるレオさんHappy Life)

ไลท์อัพ

หมู่บ้านไอโนะคุระนั้นได้จัดไลท์อัพในเดือนมีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน พฤศจิกายนของทุกปี ฤดูใบไม้ผลินั้นสามารถเห็นภาพของ "ซากาสะกัชโชสึคุริ" ฤดูหนาวนั้นก็สามารถเห็นทัศนียภาพหิมะขาวโพลนได้ สามารถชมความงดงามตอนกลางคืนได้แม้จะต่างฤดูกาล

(Source: takaji / PIXTA(ピクスタ) )

นัทโตะ อาหารขึ้นชื่อรสชาติเข้มข้นของโกคะยามะ

นัทโตะเป็นอาหารญี่ปุ่นที่รับประทานกันมาตั้งแต่สมัยก่อน ที่โกคะยามะนั้นได้สืบทอดการทำนัทโตะที่เข้มข้นซึ่งใช้น้ำเป็นส่วนประกอบน้อย โดยนัทโตะนั้นแข็งมากซึ่งถึงแม้จะผูกด้วยเชือกก็ไม่ขาดจากกัน ซึ่งที่ "โกคะยามะโทฟุเรียวริ จิปเปงชะ (Jippensha)" ที่อยู่ระหว่างสึงะนุมะกับไอโนะคุระนั้นสามารถลิ้มรสนัทโตะดิบได้อีกด้วย

(Source: とある日記)

ที่อยู่
754 Kaminashi, Nanto-shi, Toyama 939-1914
Contact No.
+81-763-66-2468
+81-763-66-2468
เข้าถึง
หมู่บ้านไอโนะคุระ : จากสถานี Johana สาย JR Johana นั่งบัส Kaetsuno 23 นาที ลงป้าย Ainokuraguchi teiryujo เดิน 10 นาที หมู่บ้านสึงะนุมะ : จากสถานี Johana สาย JR Johana นั่งบัส Kaetsuno 38 นาที ลงป้าย suganuma teiryujo เดิน 3 นาที
Opening Hours / Holidays
ศูนย์บริการแนะนำโคกะยามะ : 9:00-17:00 (ช่วงปีใหม่ 28 ธ.ค. - 5 ม.ค. 10:00-15:00) หมู่บ้านไอโนะคุระ : ไม่มีวันหยุด หมู่บ้านสึงะนุมะ : หยุดวันที่ 1 ม.ค. เอ็นโชโนะคังและพิพิธภัณฑ์ : 9:00-16:00 (หยุด 31 ธ.ค. และ 1 ม.ค.)
Official Website
เวลาที่ต้องการ

(Source: 旅のREPLAY)

หมู่บ้านสึงะนุมะ

หมู่บ้านสึงะนุมะยังคงเหลือสิ่งก่อสร้างและโกดังหลังคาทรงสูงไว้ 9 หลัง ตั้งแต่สมัยเอโดะนั้นที่แห่งนี้ได้เป็นทัณฑนิคม ทำให้ต้องแยกตัวออกมาจากหมู่บ้านอื่นๆ ซึ่งยังคงเหลือบรรยากาศนั้นไว้จนปัจจุบัน สามารถชมหมู่บ้านได้จากจุดชมวิวสึงะนุมะบนที่สูง

(Source: T`s HOBBY WORLD3)

หมู่บ้านไอโนะคุระ

หมู่บ้านไอโนะคุระเป็นบริเวณที่ใหญ่ที่สุดในโกคะยามะซึ่งรวมบ้านไว้ทั้งหมด 23 หลัง ซึ่งสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 17 และ 19 นั้น นอกจากจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้ว ยังประกอบไปด้วยตึกสินค้าพื้นเมืองและตึกที่สามารถทดลองทำกระดาษญี่ปุ่น ที่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้อีกด้วย

(Source: A Perfect Day for Cycling)

อิวะเซะเคะ

อิวะเซะเคะอยู่ในบริเวณสึงะนุมะ เป็นความภาพภูมิใจของโกคะยามะ และได้รับรองให้เป็นมรดกเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ เป็นสถานที่โด่งดังที่ควบคุมการผลิตดินประสิวในสมัยเอโดะ มีลักษณะเด่นคือเสาสีดำยักษ์ของต้นเคยากิ

(Source: どこでも参上)

พิพิธภัณฑ์ที่สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโกคะยามะ

ภายในหมู่บ้านนัั้นประกอบไปด้วย "เอ็นโชโนะคัง" ตึกที่ได้แสดงวิธีการทำดินประสิวอันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของพื้นที่แห่งนี้ในสมัยเอโดะ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงชิ้นงานรวมไว้ในตึกเดียวใน "พิพิธภัณฑ์โกคะยามะ" ที่รวบรวมของใช้ในชีวิตประจำวันของชนพื้นเมืองไว้กว่า 300 ชิ้น

(Source: 隻手の声)

ทัศนียภาพหิมะในโกคะยามะ

โกคะยามะในฤดูหนาวนั้นสามารถมีหิมะได้สูงถึง 2-3 เมตร สามารถชื่นชมความสวยงามของหมู่บ้านไปพร้อมๆกับแสงสะท้อนบนหิมะได้ในช่วงกลางวัน และสามารถชมบรรยากาศชวนฝันได้ในช่วงกลางคืน

(Source: ついてるレオさんHappy Life)

ไลท์อัพ

หมู่บ้านไอโนะคุระนั้นได้จัดไลท์อัพในเดือนมีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน พฤศจิกายนของทุกปี ฤดูใบไม้ผลินั้นสามารถเห็นภาพของ "ซากาสะกัชโชสึคุริ" ฤดูหนาวนั้นก็สามารถเห็นทัศนียภาพหิมะขาวโพลนได้ สามารถชมความงดงามตอนกลางคืนได้แม้จะต่างฤดูกาล

(Source: takaji / PIXTA(ピクスタ) )

นัทโตะ อาหารขึ้นชื่อรสชาติเข้มข้นของโกคะยามะ

นัทโตะเป็นอาหารญี่ปุ่นที่รับประทานกันมาตั้งแต่สมัยก่อน ที่โกคะยามะนั้นได้สืบทอดการทำนัทโตะที่เข้มข้นซึ่งใช้น้ำเป็นส่วนประกอบน้อย โดยนัทโตะนั้นแข็งมากซึ่งถึงแม้จะผูกด้วยเชือกก็ไม่ขาดจากกัน ซึ่งที่ "โกคะยามะโทฟุเรียวริ จิปเปงชะ (Jippensha)" ที่อยู่ระหว่างสึงะนุมะกับไอโนะคุระนั้นสามารถลิ้มรสนัทโตะดิบได้อีกด้วย

(Source: とある日記)