นาระ

ชม

 • วัดโทไดจิ

  วัดที่สร้างจากไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ห้ามพลาดพระพุทธรูปขนาด15เมตร!

 • นาราโทคาเอะ

  เทศกาล"โคมไฟ"ที่จะแต่งแต้มให้เมืองหลวงเก่าและนาราเป็นดั่งความฝัน

 • สวนนารา (Nara Park)

  สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีทั้งพื้นที่ของวัดโทไดจิ (Todai- ji)และอื่นๆอีกมากมายซึ่งถูกสร้างขึ้นในสวนแห่งนี้

 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดนารา

  พิพิธภัณฑ์ในสวนสารธารณะนารา มีสมบัติแผ่นดินจัดแสดงอยู๋มากมาย

 • นารามาจิ

  ย่านบ้านเรือนสไตล์เก่าที่หลงเหลือบรรยากาศเก่าๆในเมืองนารา

 • ภูเขาโยชิโนะ

  มรดกโลกที่มีวัดและศาลเจ้าเก่าแก่เรียงรายอยู่และเป็นสถานที่ชมซากุระชื่อดังของญี่ปุ่น

 • ภูเขาวากาคุสะ

  มองเห็นตัวเมืองนาราได้จากภูเขา มีเทศกาลเผาภูเขาที่จัดปีละหนึ่งครั้ง

 • เส้นทางมรดกโลกคุมาโนะโคโดะ (Kumano Kodo)

  ถนนคุมาโนะโคโดะ (Kumano Kodo) สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์สวยงามของถนนพื้นหิน สถานที่ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก!

 • วัดโฮริวจิ

  วัดที่สร้างจากไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก

 • โดะโระเคียว (โดะโระฮัจโจ)

  หุบเขาสวยงามที่ครอบคลุมจังหวัดวากายามะ มิเอะ และนารา รวมระยะทางราว 31 กิโล

 • อะสุกะ

  โบราณสถานและสุสานโบราณที่คงอยู่ในสภาพดั้งเดิมพร้อมทิวทิศน์ของไร่นาที่ทอดยาวออกไป

นาระ

ชม

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม