ไทย
ไทย

อะสุกะ

เนินเขาเตี้ยๆที่อยู่บริเวณแถบภูเขาในจังหวัดนารามีชื่อว่าอะสุกะ(Asuka) ที่นี่มีสุสานโบราณและวัดเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นอยู่ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่ที่มีค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก แน่นอนว่ามีพิพิธภัณฑ์และหอเก็บเอกสาร ส่วนโบราณสถานและสุสานโบราณก็ถุกเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิม สามารถเห็นการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมในสมัยนั้นได้ ที่อะสุกะนั้นเป็นแถบที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติด้วย ทำให้มีนักท่องเที่ยวที่ไปปีนเขาหรือปั่นจักรยานอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว
ที่อยู่
6 Oaza-Koshi, Asuka-mura, Takaichi-gun, Nara 〒634-0138
Contact No.
+81-744-54-3624
+81-744-54-3624
เข้าถึง
ลงรถที่สถานีอะสุกะ (Asuka Station)รถไฟสายคินเท็ตสึโยชิโนะ(Kintetsu Yoshino Line)
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า