เฮียวโกะ

ชม

 • อุโอโนะทานะโชเท็งไก

  ถนนคนเดินชื่อดังรวมอาหารทะเลสดใหม่ที่ตกได้จากแถบอะคะชิไคเคียว

 • ฟาร์มรคโคซัง

  ฟาร์มท่องเที่ยวที่สามารถพบเจอกับสัตว์นานาชนิด

 • นังคิงมะจิ

  หนึ่งในสามไชน่าทาวน์ของญี่ปุ่น ไชน่าทาวน์โกเบอันคึกคัก

 • โคโคะเอ็น

  สวนญี่ปุ่นต้นตำหรับ 9 แห่งข้างปราสาทฮิเมจิ สัมผัสชาเขียวต้นตำหรับ

 • คิโนะซากิออนเซ็น

  คิโนะซากิออนเซ็น ออนเซ็นใจกลางธรรมชาติ

 • คิโนะซากิมารีนเวิลด์

  อควอเรี่ยมที่มีตู้ปลาทรงแปลกตา พร้อมทั้งกิจกรรมมากมาย

 • คิคุเซะได

  จุดชมวิวบนยอดเขามายะที่สามารถชมวิวกลางคืนหนึ่งในสามของญี่ปุ่น

 • เกาะอาวาจิ

  เกาะใหญ่ที่สุดในทะเลในเซโตะ มีดอกไม้สวยงามทุกฤดู

 • อาวาจิฮานะซะจิกิ

  สวนดอกไม้งามนานาพรรณบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่สามารถชมดอกไม้งามได้ทุกฤดู

 • อะริมะออนเซ็น

  ออนเซ็นชื่อดังหนึ่งในสามออนเซ็นเก่าแก่ของญี่ปุ่น ใกล้กับตัวเมืองโกเบ

เฮียวโกะ

ชม

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม