ไทย
ไทย
TOP
ค้นหาโดย area
เฮียวโกะ (Hyogo)
ภูมิภาค
หมวด
เฮียวโกะ (Hyogo)
ภูมิภาค
กิน

นังคิงมะจิ

หนึ่งในสามไชน่าทาวน์ของญี่ปุ่น ไชน่าทาวน์โกเบอันคึกคัก
หนึ่งในสามไชน่าทาวน์ของญี่ปุ่น ไชน่าทาวน์โกเบอันคึกคัก

อุโอโนะทานะโชเท็งไก

ถนนคนเดินชื่อดังรวมอาหารทะเลสดใหม่ที่ตกได้จากแถบอะคะชิไคเคียว
ถนนคนเดินชื่อดังรวมอาหารทะเลสดใหม่ที่ตกได้จากแถบอะคะชิไ...
นังคิงมะจิ
หนึ่งในสามไชน่าทาวน์ของญี่ปุ่น ไชน่าทาวน์โกเบอันคึกคัก
อุโอโนะทานะโชเท็งไก
ถนนคนเดินชื่อดังรวมอาหารทะเลสดใหม่ที่ตกได้จากแถบอะคะชิไคเคียว...
ดูเพิ่มเติม
ซื้อ

อุโอโนะทานะโชเท็งไก

ถนนคนเดินชื่อดังรวมอาหารทะเลสดใหม่ที่ตกได้จากแถบอะคะชิไคเคียว
ถนนคนเดินชื่อดังรวมอาหารทะเลสดใหม่ที่ตกได้จากแถบอะคะชิไ...
อุโอโนะทานะโชเท็งไก
ถนนคนเดินชื่อดังรวมอาหารทะเลสดใหม่ที่ตกได้จากแถบอะคะชิไคเคียว...
ดูเพิ่มเติม
ชม

อะริมะออนเซ็น

ออนเซ็นชื่อดังหนึ่งในสามออนเซ็นเก่าแก่ของญี่ปุ่น ใกล้กับตัวเมืองโกเบ
ออนเซ็นชื่อดังหนึ่งในสามออนเซ็นเก่าแก่ของญี่ปุ่น ใกล้กั...

อาวาจิฮานะซะจิกิ

สวนดอกไม้งามนานาพรรณบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่สามารถชมดอกไม้งามได้ทุกฤดู
สวนดอกไม้งามนานาพรรณบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่สามารถชมดอกไม้...

เกาะอาวาจิ

เกาะใหญ่ที่สุดในทะเลในเซโตะ มีดอกไม้สวยงามทุกฤดู
เกาะใหญ่ที่สุดในทะเลในเซโตะ มีดอกไม้สวยงามทุกฤดู

คิคุเซะได

จุดชมวิวบนยอดเขามายะที่สามารถชมวิวกลางคืนหนึ่งในสามของญี่ปุ่น
จุดชมวิวบนยอดเขามายะที่สามารถชมวิวกลางคืนหนึ่งในสามของญ...
อะริมะออนเซ็น
ออนเซ็นชื่อดังหนึ่งในสามออนเซ็นเก่าแก่ของญี่ปุ่น ใกล้กับตัวเมืองโกเบ...
อาวาจิฮานะซะจิกิ
สวนดอกไม้งามนานาพรรณบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่สามารถชมดอกไม้งามได้ทุกฤดู...
เกาะอาวาจิ
เกาะใหญ่ที่สุดในทะเลในเซโตะ มีดอกไม้สวยงามทุกฤดู
คิคุเซะได
จุดชมวิวบนยอดเขามายะที่สามารถชมวิวกลางคืนหนึ่งในสามของญี่ปุ่น...
คิโนะซากิออนเซ็น
คิโนะซากิออนเซ็น ออนเซ็นใจกลางธรรมชาติ
ดูเพิ่มเติม