ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
อาโอโมริ (Aomori)
ภูมิภาค
ฤดูกาล

(จุดชมซากุระ) สวนฮิโรซากิ Hirosaki Park

สถานที่ชมดอกซากุระฮิโรซากิที่เขาว่าดีที่สุดในญี่ปุ่น! ที่คุณสามารถเข้าไปสัมผัสกับดอกไม้สวยๆกันได้อย่างใกล้ชิด
สถานที่ชมดอกซากุระฮิโรซากิที่เขาว่าดีที่สุดในญี่ปุ่น! ท...
Back to Seasons