ไทย
ไทย
TOP
ค้นหาโดย area
อาโอโมริ (Aomori)
ภูมิภาค
หมวด
อาโอโมริ (Aomori)
ภูมิภาค
เที่ยว

(เทศกาล)ฮะจิโนะเฮะซันฉะไทไซ

ผู้ร่วมขบวนกว่าหนึ่งล้านคน ! เทศกาลขบวนแห่อลังการ
ผู้ร่วมขบวนกว่าหนึ่งล้านคน ! เทศกาลขบวนแห่อลังการ

เทศกาลเนปุตะฮิโรซากิ

"เนปุตะ" รถขบวนแห่รอบเมืองราว 80 คัน ! รำลึกหน้าร้อนที่ฮิโรซากิ
"เนปุตะ" รถขบวนแห่รอบเมืองราว 80 คัน ! รำลึกหน้าร้อนที่...
(เทศกาล)ฮะจิโนะเฮะซันฉะไทไซ
ผู้ร่วมขบวนกว่าหนึ่งล้านคน ! เทศกาลขบวนแห่อลังการ
เทศกาลเนปุตะฮิโรซากิ
"เนปุตะ" รถขบวนแห่รอบเมืองราว 80 คัน ! รำลึกหน้าร้อนที่ฮิโรซากิ...
ดูเพิ่มเติม
ชม

(เทศกาล)ฮะจิโนะเฮะซันฉะไทไซ

ผู้ร่วมขบวนกว่าหนึ่งล้านคน ! เทศกาลขบวนแห่อลังการ
ผู้ร่วมขบวนกว่าหนึ่งล้านคน ! เทศกาลขบวนแห่อลังการ

โรปเวย์ฮัคโคดะ

โรปเวย์ยอดฮิตที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามได้ทั้งสี่ฤดู
โรปเวย์ยอดฮิตที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามได้ทั้งสี...

โนะโมโตะ ฮะจิโนะเฮะยะไตมุระ มุโรคุโยโกะโจ

เมืองร้านอาหารที่มีบรรยากาศอบอุ่นใจกลางฮะจิโนะเฮะ
เมืองร้านอาหารที่มีบรรยากาศอบอุ่นใจกลางฮะจิโนะเฮะ

เทศกาลเนปุตะฮิโรซากิ

"เนปุตะ" รถขบวนแห่รอบเมืองราว 80 คัน ! รำลึกหน้าร้อนที่ฮิโรซากิ
"เนปุตะ" รถขบวนแห่รอบเมืองราว 80 คัน ! รำลึกหน้าร้อนที่...
(เทศกาล)ฮะจิโนะเฮะซันฉะไทไซ
ผู้ร่วมขบวนกว่าหนึ่งล้านคน ! เทศกาลขบวนแห่อลังการ
โรปเวย์ฮัคโคดะ
โรปเวย์ยอดฮิตที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามได้ทั้งสี่ฤดู...
โนะโมโตะ ฮะจิโนะเฮะยะไตมุระ มุโรคุโยโกะโจ
เมืองร้านอาหารที่มีบรรยากาศอบอุ่นใจกลางฮะจิโนะเฮะ
เทศกาลเนปุตะฮิโรซากิ
"เนปุตะ" รถขบวนแห่รอบเมืองราว 80 คัน ! รำลึกหน้าร้อนที่ฮิโรซากิ...
ทะเลสาบโทะวะดะ และโออิราเสะเคริว
จุดชมวิวญี่ปุ่น ที่ดึงดูดใจผู้คนด้วยธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์...
ดูเพิ่มเติม
ฤดูกาล

(เทศกาล)ฮะจิโนะเฮะซันฉะไทไซ

ผู้ร่วมขบวนกว่าหนึ่งล้านคน ! เทศกาลขบวนแห่อลังการ
ผู้ร่วมขบวนกว่าหนึ่งล้านคน ! เทศกาลขบวนแห่อลังการ

เทศกาลเนปุตะฮิโรซากิ

"เนปุตะ" รถขบวนแห่รอบเมืองราว 80 คัน ! รำลึกหน้าร้อนที่ฮิโรซากิ
"เนปุตะ" รถขบวนแห่รอบเมืองราว 80 คัน ! รำลึกหน้าร้อนที่...

(จุดชมซากุระ) สวนฮิโรซากิ Hirosaki Park

สถานที่ชมดอกซากุระฮิโรซากิที่เขาว่าดีที่สุดในญี่ปุ่น! ที่คุณสามารถเข้าไปสัมผัสกับดอกไม้สวยๆกันได้อย่างใกล้ชิด
สถานที่ชมดอกซากุระฮิโรซากิที่เขาว่าดีที่สุดในญี่ปุ่น! ท...
(เทศกาล)ฮะจิโนะเฮะซันฉะไทไซ
ผู้ร่วมขบวนกว่าหนึ่งล้านคน ! เทศกาลขบวนแห่อลังการ
เทศกาลเนปุตะฮิโรซากิ
"เนปุตะ" รถขบวนแห่รอบเมืองราว 80 คัน ! รำลึกหน้าร้อนที่ฮิโรซากิ...
(จุดชมซากุระ) สวนฮิโรซากิ Hirosaki Park
สถานที่ชมดอกซากุระฮิโรซากิที่เขาว่าดีที่สุดในญี่ปุ่น! ที่คุณสามารถเข้าไปสัมผัสกับดอกไม้สวยๆกันได้อย่างใกล้ชิด...
ดูเพิ่มเติม
กิน

โนะโมโตะ ฮะจิโนะเฮะยะไตมุระ มุโรคุโยโกะโจ

เมืองร้านอาหารที่มีบรรยากาศอบอุ่นใจกลางฮะจิโนะเฮะ
เมืองร้านอาหารที่มีบรรยากาศอบอุ่นใจกลางฮะจิโนะเฮะ
โนะโมโตะ ฮะจิโนะเฮะยะไตมุระ มุโรคุโยโกะโจ
เมืองร้านอาหารที่มีบรรยากาศอบอุ่นใจกลางฮะจิโนะเฮะ
ดูเพิ่มเติม