ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
กุนมะ (Gunma)
ภูมิภาค
กิน

คาเฟ่แช่เท้า ยุบะทะเกะโซอัน

คาเฟ่ต์ย้อนยุคชื่อดังที่มีบ่อน้ำร้อนแช่เท้าที่ใช้น้ำจากคุซัทสึออนเซ็น
คาเฟ่ต์ย้อนยุคชื่อดังที่มีบ่อน้ำร้อนแช่เท้าที่ใช้น้ำจาก...