วัดซุยริวจิ

วัดซุยริวจิ (Zuiryu-ji) อยู่ในเขตทากาโอกะจังหวัดโทยามะ เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานสร้างขึ้นในปี 1614 ประตูซัมมง บุทสึเด็ง โฮโดนั้นได้รับรองให้เป็นสมบัติแห่งชาติแห่งแรกในจังหวัดโทยามะเมื่อปี 1997 ส่วนประตูโซมง เซ็นโด ทางเดินโคโรกะ ไคโร และโอฉะโดนั้นได้รับรองให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติอีกด้วย วัดซุยริวจินั้นจะจัดไลท์อัพหลายครั้งในหนึ่งปี สามารถเห็นภาพสะท้อนแสดงสวยงามของตัววัดได้ ระหว่างไลท์อัพนั้นก็สามารถมาสักการะในช่วงกลางคืนได้ ซึ่งให้บรรยากาศที่สวยงามต่างจากช่วงกลางวันอีกด้วย

ที่อยู่
35 Sekihonmachi, Takaoka-shi, Toyama 933-0863
Contact No.
+81-766-22-0179
การเดินทาง
จากประตูทิศเหนือสถานี JR Shin-Takaoka เดิน 15 นาที
Opening Hours / Holidays
9:00 - 16:30 (ต้นเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมเปิดถึง 16:00)
ไลท์อัพ : 17:30 - 20:30 (ไดฟุกุชิเริ่มตั้งแต่ 17:00)
Official Website
http://www.zuiryuji.jp/
Time Required
60 นาที
ค่าเข้า
ผู้ใหญ่ 500 เยน เด็กมัธยม 200 เยน เด็กประถม 100 เยน

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

วัดสวยงามทำจากต้นเซลโคว่า

เมื่อก้าวผ่านประตูซัมมงแล้วก็จะเห็นอุโบสถบุทสึโดที่เป็นสมบัติแห่งชาติ โดยอุโบสถนี้สร้างจากต้นเซลโคว่า อุโบสถแห่งนี้ถึงแม้จะเล็กแต่มีหลังคาตะกั่วหนักถึง 47 ตัน แสดงถึงเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรมที่สูงในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี

สักการะเทพเจ้าแห่งสุขาที่โฮโด

วัดซุยริวจินั้นถูกสร้างโดยแม่ทัพญี่ปุ่นเพื่อจัดเก็บป้ายอิไฮไว้ในอุโบสถโฮโด โดยเชื่อกันว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่ชื่อดังที่มี "เทพแห่งสุขา" สถิตอยู่ โดยเชื่อกันว่าเทพเจ้าองค์นี้จะช่วยชะล้างสิ่งที่ไม่สะอาดออกไปจากห้องน้ำ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในโฮโดที่เคยเป็นสุขามาแต่ก่อนในสมัยเอโดะ

ไลท์อัพที่ให้บรรยากาศเหมือนฝัน

วัดซุยริวจินั้นจะจัดไลท์อัพภายในตัววัดขึ้นปีละ 3 ได้แก่เดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และสิงหาคม สามารถมาสักการะได้ในยามค่ำคืน แสงที่ส่องสะท้อนตัววัดท่ามกลางความมืดมิดในเวลากลางคืนนั้นให้บรรยากาศเหมือนฝัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดโทยามะและทั่วประเทศ

อีเวนท์ใหญ่ฤดูหนาวในวัดซุยริว

วัดซุยริวนั้นจะมีเทศกาล "โยรุโนะอิโนริโตะไดฟุกุชิ" ที่จัดขึ้น 2 วันในทุกปีกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยเทศกาลนี้นอกจากจะมีการฉายไฟไลท์อัพในบริเวณวัดแล้ว ยังมีการออกร้าน "ไดฟุกุชิ" หน้าประตูโซมง ซึ่งมีร้านกินดื่มทั้งในและนอกเขตทากาโอกะมาออกร้านมากมายในงานนี้

วัดซุยริวจิ

วัดซุยริวจิ (Zuiryu-ji) อยู่ในเขตทากาโอกะจังหวัดโทยามะ เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานสร้างขึ้นในปี 1614 ประตูซัมมง บุทสึเด็ง โฮโดนั้นได้รับรองให้เป็นสมบัติแห่งชาติแห่งแรกในจังหวัดโทยามะเมื่อปี 1997 ส่วนประตูโซมง เซ็นโด ทางเดินโคโรกะ ไคโร และโอฉะโดนั้นได้รับรองให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติอีกด้วย วัดซุยริวจินั้นจะจัดไลท์อัพหลายครั้งในหนึ่งปี สามารถเห็นภาพสะท้อนแสดงสวยงามของตัววัดได้ ระหว่างไลท์อัพนั้นก็สามารถมาสักการะในช่วงกลางคืนได้ ซึ่งให้บรรยากาศที่สวยงามต่างจากช่วงกลางวันอีกด้วย

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

วัดสวยงามทำจากต้นเซลโคว่า

เมื่อก้าวผ่านประตูซัมมงแล้วก็จะเห็นอุโบสถบุทสึโดที่เป็นสมบัติแห่งชาติ โดยอุโบสถนี้สร้างจากต้นเซลโคว่า อุโบสถแห่งนี้ถึงแม้จะเล็กแต่มีหลังคาตะกั่วหนักถึง 47 ตัน แสดงถึงเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรมที่สูงในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี

สักการะเทพเจ้าแห่งสุขาที่โฮโด

วัดซุยริวจินั้นถูกสร้างโดยแม่ทัพญี่ปุ่นเพื่อจัดเก็บป้ายอิไฮไว้ในอุโบสถโฮโด โดยเชื่อกันว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่ชื่อดังที่มี "เทพแห่งสุขา" สถิตอยู่ โดยเชื่อกันว่าเทพเจ้าองค์นี้จะช่วยชะล้างสิ่งที่ไม่สะอาดออกไปจากห้องน้ำ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในโฮโดที่เคยเป็นสุขามาแต่ก่อนในสมัยเอโดะ

ไลท์อัพที่ให้บรรยากาศเหมือนฝัน

วัดซุยริวจินั้นจะจัดไลท์อัพภายในตัววัดขึ้นปีละ 3 ได้แก่เดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และสิงหาคม สามารถมาสักการะได้ในยามค่ำคืน แสงที่ส่องสะท้อนตัววัดท่ามกลางความมืดมิดในเวลากลางคืนนั้นให้บรรยากาศเหมือนฝัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดโทยามะและทั่วประเทศ

อีเวนท์ใหญ่ฤดูหนาวในวัดซุยริว

วัดซุยริวนั้นจะมีเทศกาล "โยรุโนะอิโนริโตะไดฟุกุชิ" ที่จัดขึ้น 2 วันในทุกปีกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยเทศกาลนี้นอกจากจะมีการฉายไฟไลท์อัพในบริเวณวัดแล้ว ยังมีการออกร้าน "ไดฟุกุชิ" หน้าประตูโซมง ซึ่งมีร้านกินดื่มทั้งในและนอกเขตทากาโอกะมาออกร้านมากมายในงานนี้

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม