วัดนาริตะซันชินโชจิ

Source:PIXTA

ภูเขาไดฮงซันแห่งนิกายชินงอนสาขาจิซันที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ "เทพเจ้าฟุโดซามะแห่งนาริตะ" ที่ซึ่งรวมความศรัทธาของคนในพื้นที่มาตั้งแต่สมัยเอโดะ ทั่วประเทศนั้นมีวัดสาขาทั้งหมด 8 แห่ง ซึ่งหากกล่าวว่าที่นาริตะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งนั้นก็คงไม่ผิดนัก เพราะมีวัดที่มีประวัติยาวนานให้ดูชมหลายจุดเลยทีเดียว โดยภายในเขตของวัดที่กว้างราว 2 แสนตารางเมตรนั้น มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัด เช่น ซานจูโนะโท กัคคุโด โคเมียวโท ชะคะโด นิโอมง ซึ่งหลายแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกที่สำคัญทางวัฒนธรรมอีกด้วย

ที่อยู่
1 Narita, Narita-shi, Chiba 286-0023
Contact No.
+81-476-22-2111
การเดินทาง
จากสถานี JR keisei Narita เดิน 10 นาที
Opening Hours / Holidays
อาคาร 8:00-16:00
ไม่มีวันหยุด
Official Website
http://www.naritasan.or.jp/
Time Required
60 นาที
ค่าเข้า
ฟรี

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

Source:なめ/PIXTA

"ซานจูโท" ที่มีสีสันสวยงาม

ซานจูโทที่มีสีสันสวยงามนี้นั้นได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกสำคัญทางวัฒนธรรม อาจจะเห็นว่าสีสันนั้นสดใหม่ราวกับเพิ่งสร้าง แต่ความจริงแล้วสร้างเสร็จเริ่มแรกในศตวรรษที่ 18 ภายในซานจูโทนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระคถาคตทั้งห้า โดยรอบนั้นมีรูปปั้นแกะสลักของ "พระอรหันต์ทั้ง 16 (Jurokurakan)"

Source:なめ/PIXTA

แขวนป้ายขอพรเอะมะที่ "กัคคุโด"

กัคคุโดที่สร้างขึ้นในปลายสมัยเอโดะนั้น เป็นสถานที่แขวนป้ายขอพรหรือเอะมะของผู้ที่มาสักการะ เป็นสถานที่ต้นแบบที่เชื่อกันว่าสามารถล่วงรู้ถึงภพหน้าของผู้ที่เชื่อถือได้ โดยแผ่นป้ายนั้นจะสลักชื่อและเลขห้องไว้โดยไม่ซ้ำแบบกัน ถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยทีเดียว

หมุนเพื่อเพิ่มโชคลาภที่ "อิซไซเคียวโซ"

อิซไซเคียวไซนั้นเป็นที่รวบรวมบทสูตรซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ภายในหอนี้ กล่าวกันว่าหากหมุนหนึี่งรอบจะได้รับพรเสมือนกับอ่านบทสูตรจบทั้งหมด ปัจจุบันนั้นเป็นที่จัดเก็บมรดกทางวัฒนธรรมจึงไม่สามารถหมุนวนได้ แต่ด้วยความใหญ่ของตัวหอนั้นก็ควรค่าแก่การเที่ยวชม

Source:ロマ/PIXTA

วัดนาริตะซันชินโชจิ

ภูเขาไดฮงซันแห่งนิกายชินงอนสาขาจิซันที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ "เทพเจ้าฟุโดซามะแห่งนาริตะ" ที่ซึ่งรวมความศรัทธาของคนในพื้นที่มาตั้งแต่สมัยเอโดะ ทั่วประเทศนั้นมีวัดสาขาทั้งหมด 8 แห่ง ซึ่งหากกล่าวว่าที่นาริตะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งนั้นก็คงไม่ผิดนัก เพราะมีวัดที่มีประวัติยาวนานให้ดูชมหลายจุดเลยทีเดียว โดยภายในเขตของวัดที่กว้างราว 2 แสนตารางเมตรนั้น มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัด เช่น ซานจูโนะโท กัคคุโด โคเมียวโท ชะคะโด นิโอมง ซึ่งหลายแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกที่สำคัญทางวัฒนธรรมอีกด้วย

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

Source:なめ/PIXTA

"ซานจูโท" ที่มีสีสันสวยงาม

ซานจูโทที่มีสีสันสวยงามนี้นั้นได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกสำคัญทางวัฒนธรรม อาจจะเห็นว่าสีสันนั้นสดใหม่ราวกับเพิ่งสร้าง แต่ความจริงแล้วสร้างเสร็จเริ่มแรกในศตวรรษที่ 18 ภายในซานจูโทนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระคถาคตทั้งห้า โดยรอบนั้นมีรูปปั้นแกะสลักของ "พระอรหันต์ทั้ง 16 (Jurokurakan)"

Source:なめ/PIXTA

แขวนป้ายขอพรเอะมะที่ "กัคคุโด"

กัคคุโดที่สร้างขึ้นในปลายสมัยเอโดะนั้น เป็นสถานที่แขวนป้ายขอพรหรือเอะมะของผู้ที่มาสักการะ เป็นสถานที่ต้นแบบที่เชื่อกันว่าสามารถล่วงรู้ถึงภพหน้าของผู้ที่เชื่อถือได้ โดยแผ่นป้ายนั้นจะสลักชื่อและเลขห้องไว้โดยไม่ซ้ำแบบกัน ถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยทีเดียว

หมุนเพื่อเพิ่มโชคลาภที่ "อิซไซเคียวโซ"

อิซไซเคียวไซนั้นเป็นที่รวบรวมบทสูตรซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ภายในหอนี้ กล่าวกันว่าหากหมุนหนึี่งรอบจะได้รับพรเสมือนกับอ่านบทสูตรจบทั้งหมด ปัจจุบันนั้นเป็นที่จัดเก็บมรดกทางวัฒนธรรมจึงไม่สามารถหมุนวนได้ แต่ด้วยความใหญ่ของตัวหอนั้นก็ควรค่าแก่การเที่ยวชม

Source:ロマ/PIXTA

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม