ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
ชิบะ (Chiba)
ภูมิภาค
ชม

คาโมะงะวะซีเวิร์ล

อควาเรียมขนาดใหญ่ที่จัดแสดงสัตว์ทะเลยอดนิยม
อควาเรียมขนาดใหญ่ที่จัดแสดงสัตว์ทะเลยอดนิยม

สวนสาธารณะมะคุฮาริไคฮิน

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมะคุฮาริชินโทะชิน ที่มีสวนแบบญี่ปุ่นและห้องน้ำชา
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมะคุฮาริชินโทะชิน ที่มีสวน...

ฟาร์มนาริตะยุเมะ

ฟาร์มท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผักผลไม้พร้อมสัมผัสกับสัตว์น่ารัก
ฟาร์มท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผักผลไม้พร้อม...

วัดนาริตะซันชินโชจิ

ไดฮงซันแห่งนิกายชินงอนสาขาจิซัน ที่เป็นที่เคารพในนาม "เทพเจ้าฟุโดซามะแห่งนาริตะ" ตั้งแต่สมัยเอโดะ
ไดฮงซันแห่งนิกายชินงอนสาขาจิซัน ที่เป็นที่เคารพในนาม "เ...
คาโมะงะวะซีเวิร์ล
อควาเรียมขนาดใหญ่ที่จัดแสดงสัตว์ทะเลยอดนิยม
สวนสาธารณะมะคุฮาริไคฮิน
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมะคุฮาริชินโทะชิน ที่มีสวนแบบญี่ปุ่นและห้องน้ำชา...
ฟาร์มนาริตะยุเมะ
ฟาร์มท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผักผลไม้พร้อมสัมผัสกับสัตว์น่ารัก...
วัดนาริตะซันชินโชจิ
ไดฮงซันแห่งนิกายชินงอนสาขาจิซัน ที่เป็นที่เคารพในนาม "เทพเจ้าฟุโดซามะแห่งนาริตะ" ตั้งแต่สมัยเอโดะ...
โนโคงิริยามะ
สันเขาหยักเรียงต่อกัน ภูเขาที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น...
ดูเพิ่มเติม
ซื้อ

TOKYO BANANA WORLD

หากพูดถึงของฝากขึ้นชื่อของญี่ปุ่นล่ะก็ ต้องเป็นโตเกียวบานาน่ากล่องสีเหลืองชื่อดังนี้เลย!
หากพูดถึงของฝากขึ้นชื่อของญี่ปุ่นล่ะก็ ต้องเป็นโตเกียวบ...
TOKYO BANANA WORLD
หากพูดถึงของฝากขึ้นชื่อของญี่ปุ่นล่ะก็ ต้องเป็นโตเกียวบานาน่ากล่องสีเหลืองชื่อดังนี้เลย!...
ดูเพิ่มเติม
กิน

TOKYO BANANA WORLD

หากพูดถึงของฝากขึ้นชื่อของญี่ปุ่นล่ะก็ ต้องเป็นโตเกียวบานาน่ากล่องสีเหลืองชื่อดังนี้เลย!
หากพูดถึงของฝากขึ้นชื่อของญี่ปุ่นล่ะก็ ต้องเป็นโตเกียวบ...
TOKYO BANANA WORLD
หากพูดถึงของฝากขึ้นชื่อของญี่ปุ่นล่ะก็ ต้องเป็นโตเกียวบานาน่ากล่องสีเหลืองชื่อดังนี้เลย!...
ดูเพิ่มเติม