ฮิมิบังยะไก

"ฮิมิไก" เขตฮิมิจังหวัดโทยามะ เป็นแหล่งอเนกประสงค์ที่สามารถซื้อและชิมอาหารทะเลสดๆที่เพิ่งจับมาจากทะเลในอ่าวโทยามะได้ที่ "ตลาดปลาฮิมิ" หรือซื้อของฝากพื้นเมืองสุดพิเศษ รวมถึงแช่ออนเซ็นธรรมชาติที่ "ฮิมิบังยะออนเซ็น" ได้อีกด้วย โดยเขตฮิมิน้นเป็นที่รู้จักกันในเมืองติดทะเลที่สวยงาม จากจุดชมวิวใน "ฮิมิยังยะไก" นั้นสามารถเห็นเทิือกเขาทาเทยามะที่ราวกับลอยอยู่ในอ่าวโทยามะ หรือเกาะคาระชิมะที่ห่างจากท่าเรือออกไป 500 เมตร ซึ่งถือเป็นทัศนียภาพที่สวยงามทีเดียว

ที่อยู่
25-5, Kitaomachi, Himi-shi, Toyama
Contact No.
+81-766-72-3400
การเดินทาง
จากสถานี JR Himi นั่งแท็กซี่ 5 นาที
Opening Hours / Holidays
ตลาดปลา : 8:30-18:00 (อาจปิดบริการเมื่อขายหมด)
ร้านขายของ : 8:30-18:00
ร้านกินดื่ม : 11:00-21:00
ร้านซูชิจานหมุน : 10:00-21:00
ฟู้ดคอร์ด : 8:30-19:00
หยุดวันที่ 1 มกราคม
อาจมีเปลี่ยนแปลงวันหยุดหรือเวลาดำเนินการเนื่องจากการซ่อมบำรุง โปรดตรวจสอบที่เว็บไซด์
Official Website
http://himi-banya.jp/
Time Required
60 นาที

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

ลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่ !

"ฮิมิบังยะไก" นั้นมีร้านอาหารทั้งหมด 9 ร้าน อ่าวโทยามะที่ได้รับขนานนามว่า "บ่อปลาธรรมชาติ" นั้นสามารถจับปลาได้หลากหลายสายพันธุ์ตลอดทั้งปี รวมถึงสามารถลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่ได้ในแถบนั้นอีกด้วย นอกจากอาหารทะเลแล้วยังมีเนิื้อวัวท้องถิ่น "ฮิมิกิว" และมะสึซูชิของขึ้นชื่อโทยามะวางขายด้วย อย่าลืมไปลองชิมกันนะ !

Source:ひみ番屋街

คลายความเหนื่อยล้าด้วยออนเซ็นธรรมชาติที่ฮิมิบังยะออนเซ็น

"ฮิมิบังยะออนเซ็น" เป็นออนเซ็นที่อยู่ในฮิมิบังยะไก สามารถมาผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการท่องเที่ยวได้ โดยภายในออนเซ็นนั้นเป็นออนเซ็นธรรมชาติที่ใช้น้ำจากต้นสาย ซึ่งมีผลในการคลายความปวดเมื่อยและช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น อีกทั้งยังมีบ่อน้ำร้อนแช่เท้าที่สามารถใช้บริการได้ฟรี สามารถใช้เวลานี้ผ่อนคลายพร้อมกับชมวิวของเทือกเขาทาเทยามะได้อีกด้วย

จุดชมวิวพาโนราม่าเทือกเขาทาเทยามะ

จากจุดชมวิวนั้นจะสามารถเห็นภาพที่สวยงามของอ่าวโทยามะและภาพพาโนราม่าของเทือกเขาทาเทยามะที่ยิ่งใหญ่ได้ ทั้งนี้ยังมีเกาะคาระชิมะซึ่งเป็นเกาะร้างและได้รับรองให้เป็นอนุสรณ์ธรรมชาติของจังหวัดอีกด้วย โดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนและมีนาคมนั้น เทือกเขาทาเทยามะจะถูกตกแต่งไปด้วยหิมะ ทำให้น่าดูชมเป็นอย่างยิ่ง

Source:ひみ番屋街

ฮิมิบังยะไก

"ฮิมิไก" เขตฮิมิจังหวัดโทยามะ เป็นแหล่งอเนกประสงค์ที่สามารถซื้อและชิมอาหารทะเลสดๆที่เพิ่งจับมาจากทะเลในอ่าวโทยามะได้ที่ "ตลาดปลาฮิมิ" หรือซื้อของฝากพื้นเมืองสุดพิเศษ รวมถึงแช่ออนเซ็นธรรมชาติที่ "ฮิมิบังยะออนเซ็น" ได้อีกด้วย โดยเขตฮิมิน้นเป็นที่รู้จักกันในเมืองติดทะเลที่สวยงาม จากจุดชมวิวใน "ฮิมิยังยะไก" นั้นสามารถเห็นเทิือกเขาทาเทยามะที่ราวกับลอยอยู่ในอ่าวโทยามะ หรือเกาะคาระชิมะที่ห่างจากท่าเรือออกไป 500 เมตร ซึ่งถือเป็นทัศนียภาพที่สวยงามทีเดียว

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

ลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่ !

"ฮิมิบังยะไก" นั้นมีร้านอาหารทั้งหมด 9 ร้าน อ่าวโทยามะที่ได้รับขนานนามว่า "บ่อปลาธรรมชาติ" นั้นสามารถจับปลาได้หลากหลายสายพันธุ์ตลอดทั้งปี รวมถึงสามารถลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่ได้ในแถบนั้นอีกด้วย นอกจากอาหารทะเลแล้วยังมีเนิื้อวัวท้องถิ่น "ฮิมิกิว" และมะสึซูชิของขึ้นชื่อโทยามะวางขายด้วย อย่าลืมไปลองชิมกันนะ !

Source:ひみ番屋街

คลายความเหนื่อยล้าด้วยออนเซ็นธรรมชาติที่ฮิมิบังยะออนเซ็น

"ฮิมิบังยะออนเซ็น" เป็นออนเซ็นที่อยู่ในฮิมิบังยะไก สามารถมาผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการท่องเที่ยวได้ โดยภายในออนเซ็นนั้นเป็นออนเซ็นธรรมชาติที่ใช้น้ำจากต้นสาย ซึ่งมีผลในการคลายความปวดเมื่อยและช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น อีกทั้งยังมีบ่อน้ำร้อนแช่เท้าที่สามารถใช้บริการได้ฟรี สามารถใช้เวลานี้ผ่อนคลายพร้อมกับชมวิวของเทือกเขาทาเทยามะได้อีกด้วย

จุดชมวิวพาโนราม่าเทือกเขาทาเทยามะ

จากจุดชมวิวนั้นจะสามารถเห็นภาพที่สวยงามของอ่าวโทยามะและภาพพาโนราม่าของเทือกเขาทาเทยามะที่ยิ่งใหญ่ได้ ทั้งนี้ยังมีเกาะคาระชิมะซึ่งเป็นเกาะร้างและได้รับรองให้เป็นอนุสรณ์ธรรมชาติของจังหวัดอีกด้วย โดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนและมีนาคมนั้น เทือกเขาทาเทยามะจะถูกตกแต่งไปด้วยหิมะ ทำให้น่าดูชมเป็นอย่างยิ่ง

Source:ひみ番屋街

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม