ไทย
ไทย

หน้าผาโทจินโบ

หน้าผาโทจินโบ(Tojinbo)นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่ถือเป็นตัวแทนของจังหวัดฟุคุอิ หน้าผาหินแห่งนี้ถูกคลื่นจากทะเลญี่ปุ่นที่แสนรุนแรงกัดเซาะจนเกิดเป็นหน้าผาทอดยาวกว่า1กิโลเมตรที่มีรูปร่างไม่เหมือนใครและจากรูปร่างของมันนั้นเกิดเป็นทิวทัศน์ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางธรรมชาติอันมีค่าของญี่ปุ่น มีการเดินเรือสำราญบริเวณรอบๆเพื่อให้สามารถชมหน้าผาโทจินโบจากทางทะเลได้อีกด้วย และถ้าได้ขึ้นไปบนหอชมวิวโทจินโบ(Tojinbo Tower)สูง55เมตรที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก็จะได้เห็นวิวของที่ราบฟุคุอิ(Fukui Plain)และมิคุนิมินาโตะ(Mikuni Minato)จากที่สูงอีกด้วย
ที่อยู่
Mikuni-cho Anto, Sakai-shi, Fukui
Contact No.
+81-776-82-5515
+81-776-82-5515
เข้าถึง
จากสถานีอาวาฮาระออนเซ็น(Awahara Onsen Station)ขึ้นรถบัสเคฟุคุ(Keifuku Bus)ไปโทจินโบ(Tojinbo)ใช้เวลา40นาที ลงที่ป้ายโทจินโบ(Tojinbo) เดินต่อ3นาที
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า