ไทย
ไทย

เทศกาลโชโรนากาชิ

ที่ญี่ปุ่น จะเรียกช่วงวันที่15สิงหาคมของทุกปีว่า"โอบ้ง" ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นช่วงที่วิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะกลับมาที่บ้าน ซึ่งในวันที่15สิงหาคมหรือช่วงโอบ้งนี้ ที่เขตนางาซากิ จังหวัดนางาซากิจะมีการจัดเทศกาล"โชโรนากาชิ"(Shoronagashi)ขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีการต้อนรับวิญญาณของผู้ล่วงลับที่มาโอบ้งครั้งแรกสู่ดินแดนสุขาวดี ซึ่งประเพณนี้เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณของที่นี่ เป็นงานใหญ่ที่แต่ละปีจะมีคนเข้าร่วมกว่า1แสน9หมื่นคนเลยทีเดียว ในงาน"โชโรนากาชิ"นี้ ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตก่อนหน้าโอบ้งจะสร้างเรือสำหรับไว้อาลัยแก่วิญญาณของแต่ละคน แล้วลากเรือนั้นไปทั่วเมืองนางาซากิ
ที่อยู่
เขตนางาซากิ จังหวัดนางาซากิ บริเวณใจกลางเมือง (ถนนสายหลักจะเป็นชิอันบาชิ(Shianbashi)~เค็นโจซากะ(Kenchozaka)~โอฮาโตะ(Ohato)
Contact No.
เข้าถึง
จากสถานีJRนางาซากิ(JR Nagasaki Station) เดิน10นาที
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ