ไทย
ไทย

โมโตะริคิวนิโจโจ

(Source : PIXTA)
"ปราสาทนิโจ" มรดกโลกในเมืองเกียวโต เป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นโดยโทคุงาวะอิเอยาสึ โชกุนสมัยแรกของรัฐบาลทหารเอโดะ ภายในปราสาทกว้างใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงหินแห่งนี้นั้น มีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญต่างๆมากมาย อาทิเช่น วังฮงมารุ และวังนิโนะมารุ โดยช่วงฤดูใบไม้ผลินั้นมีซากุระ 50 ชนิด ราว 400 ต้นบานซะพรั่งอยู่ในที่แห่งนี้ โดยไฮไลท์ที่ต้องชมคือ ซากุระพันธุ์ชิดาเระซากุระ ที่เรียงรายกันอยู่ฝั่งตระวันตกภายในบริเวณปราสาท นอกจากนี้ยังมีไลท์อัพให้ชมในช่วงดอกไม้บานอีกด้วย

(Source: PIXTA)

ซากุระโนะเอ็น

หากเดินออกมาจากสวนฮงมารุไปทางทิศใต้ผ่านถนนชิดาเระซากุระ ก็จะพบกับ "ซากุระโนะเอ็น (Sakura no en)" ภายในที่แห่งนี้จะมีซากุระน่ารักพันธุ์ซาโตะซากุระ รวมถึงซากุระช่อใหญ่อลังการพันธุ์ยาเอะซากุระให้ได้ชมกันด้วย

(Source: PIXTA)

เซริวเอ็น

สถานที่ชมซากุระ "สวนเซริวเอ็น" ที่มีซากุระพันธุ์ยามะซากุระและโซะเมโยชิโนะบานสะพรั่งสวยงาม สวนแห่งนี้เป็นสวนที่ผสมผสานระหว่างสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่มีแม่น้ำไหลผ่านและสวนสไตล์ตะวันตกที่เน้นผืนหญ้าเป็นหลัก ไม่ว่าแบบใดก็สามารถชมซากุระที่สวยงามในที่แห่งนี้ได้

(Source: PIXTA)

ซากุระยามค่ำคืน

ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนนั้นจะมีการจัดไลท์อัพขึ้นในปราสาทนิโจ ในช่วงนี้นั้นจะสามารถเข้าไปในปราสาทได้ใน 18:00 - 21:00 โดยเสียค่าเข้า 400 เยนสำหรับผู้ใหญ่ และ 200 เยนสำหรับเด็ก แต่หากใส่กิโมโนมาเข้าชมแล้วจะสามารถเข้าปราสาทได้โดยไม่เสียค่าเข้า มาเกียวโตทั้งทีก็ลองชมซากุระยามค่ำคืนในชุดกิโมโนกันได้นะ

(Source: PIXTA)

ที่อยู่
541, Nijojo-machi, Nijo-dori horikawa nishi-iri, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 604-8301
Contact No.
เข้าถึง
จากรถไฟใต้ดินสาย Kyoto Shiei สถานี Nijojo-mae ทางออก 1 เดิน 5 นาที
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า

(Source: PIXTA)

ซากุระโนะเอ็น

หากเดินออกมาจากสวนฮงมารุไปทางทิศใต้ผ่านถนนชิดาเระซากุระ ก็จะพบกับ "ซากุระโนะเอ็น (Sakura no en)" ภายในที่แห่งนี้จะมีซากุระน่ารักพันธุ์ซาโตะซากุระ รวมถึงซากุระช่อใหญ่อลังการพันธุ์ยาเอะซากุระให้ได้ชมกันด้วย

(Source: PIXTA)

เซริวเอ็น

สถานที่ชมซากุระ "สวนเซริวเอ็น" ที่มีซากุระพันธุ์ยามะซากุระและโซะเมโยชิโนะบานสะพรั่งสวยงาม สวนแห่งนี้เป็นสวนที่ผสมผสานระหว่างสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่มีแม่น้ำไหลผ่านและสวนสไตล์ตะวันตกที่เน้นผืนหญ้าเป็นหลัก ไม่ว่าแบบใดก็สามารถชมซากุระที่สวยงามในที่แห่งนี้ได้

(Source: PIXTA)

ซากุระยามค่ำคืน

ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนนั้นจะมีการจัดไลท์อัพขึ้นในปราสาทนิโจ ในช่วงนี้นั้นจะสามารถเข้าไปในปราสาทได้ใน 18:00 - 21:00 โดยเสียค่าเข้า 400 เยนสำหรับผู้ใหญ่ และ 200 เยนสำหรับเด็ก แต่หากใส่กิโมโนมาเข้าชมแล้วจะสามารถเข้าปราสาทได้โดยไม่เสียค่าเข้า มาเกียวโตทั้งทีก็ลองชมซากุระยามค่ำคืนในชุดกิโมโนกันได้นะ

(Source: PIXTA)