ไทย
ไทย

Sakae

Sakae ใจกลางเมืองนาโกย่า(Nagoya) ย่านที่มีชื่อเสียงในฐานะตัวแทนของเมือง เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟ Sakae Station กับ สถานี Sakaemachi Station ของสาย Meitetsu Seto Line พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและห้างสรรพสินค้ามากมายในย่านกลางเมือง เช่น หอโทรทัศน์ Nagoya TV Tower, Oasis 21 จุดที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใต้ดิน 3 แห่งในบริเวณย่าน Sakae ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถช้อปปิ้งซื้อสินค้าได้แม้ในวันอากาศไม่ดี และนี่คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ที่แห่งนี้เป็นที่นิยมในเมือง นาโกย่า (Nagoya)
ที่อยู่
Sakae, Nagoya
Contact No.
+81-52-241-3601
+81-52-241-3601
เข้าถึง
รถไฟสาย Higashiyama Line・ Meijō Line Meijo Line ลงสถานี Sakae Station รถไฟสาย Meitetsu Seto Line ลงสถานี Sakaemachi Station
Opening Hours / Holidays
Official Website
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า