ไทย
ไทย
TOP
ค้นหาโดย area
โทะชิงิ (Tochigi)
เที่ยว
เทศกาลมิซึโนะ เทศกาลเดินขบวนนิคโคโทโชะกู

เทศกาลมิซึโนะ เทศกาลเดินขบวนนิคโคโทโชะกู

(Source : Wikimedia Commons)
นิคโคโทโชะกูถูกสร้างขึ้นในปี1673เพื่อสักการะ"โทคุกาว่า อิเอยาสุ"ผู้บุกเบิกรัฐบาลบาคุฟุในสมัยเอโดะ ภายในจะมีอาคาร8อาหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติ และยังมีอาคารขนาดใหญ่ซึ่ง34อาคารนั้นเป็นสมบัติสำคัญทางวัฒนธรรมเรียงรายอยู่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่นิคโคโทโชะกูแห่งนี้จะมีเทศการเดินขบวนครั้งหใญ๋จัดขึ้นทุกเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสเก่าแก่ที่ดำเนินมานานกว่า400ปี ในงานจะมีพิธีต่างๆถูกจัดขึ้น แต่สิ่งที่ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษก็คือ "ขบวนร้อยสิ่งของพันนักรบ"(Hyaku-mono-Soroi-Sennin-Musha-Gyoretsu) เป็นขบวนมีการจัดเตรียมมาอย่างครบทุกรายละเอียดจากสมัยเอโดะ มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากต่างประเทศมาชมอย่างแน่นขนัด

(Source: 日光旅ナビ)

(Source: 日光旅ナビ)

ที่อยู่
2301 Sannai, Nikkō-shi, Tochigi 321-1431
Contact No.
+81-288-54-0560
+81-288-54-0560
เข้าถึง
ขึ้นรถไฟด่วนพิเศษเคะกง(Kegon Express)จากสถานีโทบุอาซาคุสะ(Tobu Asakusa Station)ลงที่สถานีโทบุนิคโค (Tobu Nikko Station) ต่อรถบัสโทบุ(Tobu Bus)ลงที่ป้ายนิชิซันโด(Nishi Sando) ขึ้นรถไฟJRด่วนพิเศษนิคโค (JR Nikko Express)จากสถานีชินจูกุ(Shinjuku Station) ลงที่สถานีโทบุนิคโค (Tobu Nikko Station) ต่อรถบัสโทบุ(Tobu Bus)ลงที่ป้ายนิชิซันโด(Nishi Sando)
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า

(Source: 日光旅ナビ)

(Source: 日光旅ナビ)