ไทย
ไทย

วัดคุระมะเดระ

(Source : 谷口治 / PIXTA)
วัดที่อยู่บนภูเขาคุรามะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยู่ทิศเหนือของเกียวโต กล่าวกันว่าที่ภูเขาคุรามะนั้นมีสิ่งมีชีวิตในตำนานชื่อ "เท็งกู (Tengu)" ที่มีจมูกยาวและหน้าแดงอาศัยอยู่ ทั้งนี้ยังมีสมบัติล้ำค้าทางประวัติศาสตร์มากมาย สามารถนั่งเคเบิลคาร์เพื่อเดินทางภายในภูเขาได้ และยังมีอนุสาวรีย์ของมินาโมโตะโนะโยชิสึเนะ รวมถึงศาลเจ้ายุคิอีกด้วย หน้าศาลเจ้านั้นเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ และทิวทัศน์จากตรงนั้นสวยงามมาก สามารถดื่มด่ำไปกับบรรยากาศพร้อมกับรำลึกถึงตำนานและประวัติศาสตร์ได้ในเวลาเดียวกัน วัดแห่งนี้ถือเป็นที่รู้จักในสถานที่ฝึกวิชาของอุชิวากะมารุ (ภายหลังชื่อ มินาโมโตะโนะโยชิทสึเนะ)

(Source: aki / PIXTA)

ฮอนเด็งคอนโด

ฮอนเด็งคอนโด สถานที่ที่มีพลังงานรุนแรงเชื่อมระหว่างโลกและจักรวาล ก่อตั้งขึ้นอยู่บนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ พื้นหินด้านหน้านั้นมีภาพของเครื่องลาง "โรคุโบเซ (Rokubosei)" เขียนอยู่ ซึ่งใจกลางมีหินรูปสามเหลี่ยมเป็นสถานที่รวมสิ่งศักดิ์สิทธ์ไว้

(Source: Hajimmy / PIXTA)

อะอุนโนะโทระ

โดยปกติแล้วที่ศาลเจ้าหรือวัดนั้นจะมีรูปปั้นของโคมะอินุ (Komainu) เฝ้าอยู่ที่ปากทางเข้า แต่ที่ประตูวัดคุระมะนั้นเป็นรูปปั้นเสือ เนื่องจากสัตว์ศักดิ์สิทธ์ทรงเลี้ยงของท้าวเวสวัณในวัดคุระมะแห่งนี้คือเสือนั่นเอง รูปปั้นเสือนั้นจะมี 2 ตัว โดยเสือตัวที่อ้าปาก "อะ" นั้นหมายถึงการกำเนิดของสรรพสิ่ง ส่วนเสือตัวที่ปิดปาก "อุน" นั้นหมายถึงจุดจบของสรรพสิ่ง แสดงถึงความเป็นไปของโลก

(Source: legao / PIXTA)

เยี่ยมชมพร้อมกับหลงรักในซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีในสถานที่ฝึกฝนของ "อุชิวากะมารุ"

เส้นทางนี้เป็นที่นิยมในการชมซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีในคุระมะ โดยที่วัดคุระมะแห่งนี้นั้นถือเป็นสถานที่ฝึกฝน 10 ปีตั้งแต่วัยเด็กของ "อุชิกาวะมารุ" หรือมินาโมโตะโนะโยชิทสึเนะ พี่น้องต่างมารดาของมินาโมโตะโนะโยริโมะโตะ โชกุนผู้เริ่มระบอบโชกุนคามาคุระ ซึ่งวัดแห่งนี้นั้นมีสถานที่ชื่อดังมากมาย ตั้งแต่อนุสาวรีย์ของโยริโมะโตะ ไปจนถึง "อิคิทสึงิโนะมิสึ" "ฟุเอะซากุระ" "เซะคุราเบะอิชิ"

(Source: farmer / PIXTA)

ที่อยู่
1074 Kuramahonmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-1111
Contact No.
+81-7-5741-2003
+81-7-5741-2003
เข้าถึง
จากสถานี Kurama สาย Eizan เดิน 30 นาที
Opening Hours / Holidays
9:00 - 16:30 ไม่หยุด ส่วนเรโฮเด็น (Reihoden) ปิดทุกวันจันทร์
Official Website
เวลาที่ต้องการ

(Source: aki / PIXTA)

ฮอนเด็งคอนโด

ฮอนเด็งคอนโด สถานที่ที่มีพลังงานรุนแรงเชื่อมระหว่างโลกและจักรวาล ก่อตั้งขึ้นอยู่บนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ พื้นหินด้านหน้านั้นมีภาพของเครื่องลาง "โรคุโบเซ (Rokubosei)" เขียนอยู่ ซึ่งใจกลางมีหินรูปสามเหลี่ยมเป็นสถานที่รวมสิ่งศักดิ์สิทธ์ไว้

(Source: Hajimmy / PIXTA)

อะอุนโนะโทระ

โดยปกติแล้วที่ศาลเจ้าหรือวัดนั้นจะมีรูปปั้นของโคมะอินุ (Komainu) เฝ้าอยู่ที่ปากทางเข้า แต่ที่ประตูวัดคุระมะนั้นเป็นรูปปั้นเสือ เนื่องจากสัตว์ศักดิ์สิทธ์ทรงเลี้ยงของท้าวเวสวัณในวัดคุระมะแห่งนี้คือเสือนั่นเอง รูปปั้นเสือนั้นจะมี 2 ตัว โดยเสือตัวที่อ้าปาก "อะ" นั้นหมายถึงการกำเนิดของสรรพสิ่ง ส่วนเสือตัวที่ปิดปาก "อุน" นั้นหมายถึงจุดจบของสรรพสิ่ง แสดงถึงความเป็นไปของโลก

(Source: legao / PIXTA)

เยี่ยมชมพร้อมกับหลงรักในซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีในสถานที่ฝึกฝนของ "อุชิวากะมารุ"

เส้นทางนี้เป็นที่นิยมในการชมซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีในคุระมะ โดยที่วัดคุระมะแห่งนี้นั้นถือเป็นสถานที่ฝึกฝน 10 ปีตั้งแต่วัยเด็กของ "อุชิกาวะมารุ" หรือมินาโมโตะโนะโยชิทสึเนะ พี่น้องต่างมารดาของมินาโมโตะโนะโยริโมะโตะ โชกุนผู้เริ่มระบอบโชกุนคามาคุระ ซึ่งวัดแห่งนี้นั้นมีสถานที่ชื่อดังมากมาย ตั้งแต่อนุสาวรีย์ของโยริโมะโตะ ไปจนถึง "อิคิทสึงิโนะมิสึ" "ฟุเอะซากุระ" "เซะคุราเบะอิชิ"

(Source: farmer / PIXTA)