ไทย
ไทย
TOP
ค้นหาโดย area
อาคิตะ (Akita)
เที่ยว
โรงละครโคระคุคัง (Korakukan)

โรงละครโคระคุคัง (Korakukan)

(Source : )
โรงละครโคระคุคัง (Korakukan) ถูกสร้างขึ้นในปี 1910 สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นโรงละครที่สร้างความความบันเทิง ปัจจุบันที่นี่จะมีการแสดงตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีผู้คนให้ความสนใจเดินทางมาดูเป็นจำนวนมาก และผู้มาเข้าชมก็สามารถมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เวทีที่มีความเคลื่อนไหวไปมา เส้นทางเดินใต้ดินที่นักแสดงใช้ในการแสดง ฯลฯ ได้ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งจะไม่มีการแสดงแต่จะเปิดให้ผู้คนสามารถไปสัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆบนเวทีนั่นเอง