ไทย
ไทย

หุบเขา Takachiho

(Source : )
เมืองทาคาชิโฮะ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 200 เมตร ถึง 1,756 เมตร ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสีระยะเวลายาว ฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีทะเลหมอกปกคลุม ความกลมกลืนไปกับใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงทำให้วิวของที่นี่วิเศษมากๆ นอกจากนี้หุบเขา Takachiho มีบริการนำเที่ยวทางเรือ ใบไม้เปลี่ยนสีตรงโขดหินของข้อต่อเสาหินก็เป็นวิวที่พิเศษมากเช่นกัน
ที่อยู่
Ohashi Parking, Takashiho
Contact No.
+81-982-73-1212
+81-982-73-1212
เข้าถึง
ประมาณ 50 นาทีโดยรถยนต์จากสถานี JR Nobeoka
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า