ไทย
ไทย

แหลม Shosenkyo Mitaki

(Source : )
จากป่า Tenjin ไปยังน้ำตก Senga ข้ามไปประมาณ 4 กม. เดินต่อไปตามหุบเขาด้วยระดับความสูงที่แตกต่างกัน ทำให้เวลาในการเริ่มเปลี่ยนสีของใบไม้จะต่อยๆเปลี่ยนทีละเล็กน้อย ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับใบไม้เปลี่ยนสีนานถึงหนึ่งเดือน
ที่อยู่
Kofu, Ikaricho
Contact No.
+81-55-226-6550
+81-55-226-6550
เข้าถึง
ประมาณ 30 นาทีโดยรถบัสจากสถานี JR Kofu และลงที่ Tenjin Mori
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า