ไทย
ไทย

Tanigawadake Tenjindaira

(Source : )
Tenjindaira เป็นTenjindaira เป็นที่ราบสูงตั้งอยู่ที่สันเขาทานิงาวะที่มีความสูงถึง 1,500 เมตร. คุณสามารถขึ้นไปบนกระเช้าจากเชิงเขาได้
ที่อยู่
Minakami, Yuyu National Forest
Contact No.
+81-278-62-0401
+81-278-62-0401
เข้าถึง
ประมาณ 25 นาทีโดยรถบัสจากสถานี JR Minakami ไปยัง Tanigawadake Ropeway
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า