ไทย
ไทย

ธารน้ำ Ryujin・สะพานแขวน Ryujin

(Source : )
เรียวจิงเคียวเป็นหุบเขารูปตัววีที่สวยงาม สะพานแขวน Ryujinotsuri Bridge เป็นสะพานแขวนทางเดินเท้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งอยู่เหนือเขื่อน Ryujin 100 เมตร ในฤดูใบไม้ร่วง ป่าจะถูกแต่งเติมสีสัน เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นใบไม้เปลี่ยนสีของเทือกเขา Abukumaที่เรียงรายออกไป
ที่อยู่
Hitachiota Tenkano-cho-Shimotakakura-cho
Contact No.
+81-294-87-0375
+81-294-87-0375
เข้าถึง
ประมาณ 40 นาทีจากสถานี JR Hitachiota โดยรถบัส Ibaraki Kotsu ที่มุ่งหน้าไป Shimotakakura, ลงที่ "Ryujinotsuri Bridge"
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า