ไทย
ไทย

หุบเขา Naruko (Naruko Gorge)

(Source : )
ความงามของใบไม้เปลี่ยนสีในหุบเขาชันรูปตัววีมีหินรูปร่างแปลกตาปะปลายและต้นสนสีเขียวได้รับการกล่าวขานว่าเป็นที่หนึ่งในบรรดาสถานที่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีรถบัสท้องถิ่นวิ่งจากสถานี JR Naruko Onsen ไปยังสถานี Nakayamadaira Onsen
ที่อยู่
Naruko Onsen, Ozaki, Miyagi
Contact No.
+81-229-83-3441
+81-229-83-3441
เข้าถึง
ประมาณ 10 นาทีโดยรถยนต์จากสถานี JR Naruko Onsen
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า