ไทย
ไทย
TOP
ค้นหาโดย area
มิเอะ (Mie)
ฤดูกาล
งานเทศกาลดอกไม้ไฟเมืองทสึ

งานเทศกาลดอกไม้ไฟเมืองทสึ

(Source : )
เพลิดเพลินไปกับการจุดพลุดอกไม้ไฟสมจริง อาทิเช่นดอกไม้ไฟ Star Mine สีฟ้าและดอกไม้ไฟที่จะถูกยิงรัวต่อเนื่อง100 ลูกโยนลงทะเลจากเรือเร็วสองลำ
ที่อยู่
โซนชายฝั่งทะเล Akogiura
Contact No.
+81-59-229-3234
+81-59-229-3234
เข้าถึง
10 นาทีโดยรถบัสจากสถานีรถไฟ JR สาย Kisei Main Line ・Kintetsu สาย Nagoya Line สถานี Tsu
Opening Hours / Holidays
Official Website
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า