ไทย
ไทย

เทศกาลเกนจิอายาเมะ

(Source : )
กิจกรรมฤดูร้อนที่ใหญ่ที่สุดของ Izu Nagaoka Onsen นอกเหนือจากการแสดงดอกไม้ไฟแล้ว ยังมีความสนุกสนานอีกมากมายเช่น โชว์ Awa Odori และการออกร้านของร้านค้าต่างๆช่วงกลางคืน เป็นต้น
ที่อยู่
Genji Mountain Park
Contact No.
+81-55-948-0304
+81-55-948-0304
เข้าถึง
นั่งรถบัส 10 นาทีจากสถานี JR Izu- Nagaoka
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า