ไทย
ไทย
TOP
ค้นหาโดย area
กิฟุ (Gifu)
ฤดูกาล
เทศกาลแสดงดอกไม้ไฟจากทั่วประเทศ

เทศกาลแสดงดอกไม้ไฟจากทั่วประเทศ

(Source : )
บทกวีกลางฤดูร้อนของเมืองกิฟุถูกจัดแสดงขึ้นที่ริมแม่น้ำ Nagara โดยมีวิวเป็นภูเขา Kinka เราจะจัดส่งโปรแกรมเต็มรูปแบบเช่น การยิงดอกไม้ไฟ Star Mine ขึ้นบนท้องฟ้า และภาพดอกไม้ไฟ Star Mine ที่ส่องแสงในน้ำ
ที่อยู่
แม่น้ำ Nagara Kawasu (ระหว่างสะพาน Nagara และสะพาน Kinka)/Nagara Kawasu River(between Nagara Bridge and Kinka Bridge)
Contact No.
+81-50-5548-8686
+81-50-5548-8686
เข้าถึง
นั่งรถบัส 20 นาทีจากสถานี JR Gifu
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า