ไทย
ไทย

เทศกาลไฟ Nanbu

(Source : )
เทศกาลโอบ้ง ที่ได้รับการสืบทอดมาจากสมัยโบราณ ประกอบด้วยกิจกรรมแบบดั้งเดิมและการแสดงดอกไม้ไฟ เป็นปรากฏการณ์การยิงดอกไม้ไฟบนท้องยามค่ำคืน และย้อมสีฝั่งแม่น้ำด้วยการนำไม้ฟืนร้อยแปดอันมาวางตั้งเรียงกันถึง 2 กิโลเมตร ทั้งสองข้างฝั่งแม่น้ำฟูจิ
ที่อยู่
Fujikawa River, Nanbu bridge
Contact No.
+81-556-64-3111
+81-556-64-3111
เข้าถึง
เดินประมาณ 20 นาทีจากสถานี JR Utsubuna
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า