ไทย
ไทย
TOP
ค้นหาโดย area
โทะชิงิ (Tochigi)
ฤดูกาล
เทศกาลดอกไม้ไฟอุสึโนะมิยะ

เทศกาลดอกไม้ไฟอุสึโนะมิยะ

งานเทศกาลดอกไม้ไฟขนาดใหญ่ที่ไม่ใหญ่เสียจนไม่นึกว่าเป็น ""งานที่จัดโดยอาสาสมัครล้วนๆ"" ซึ่งงานจัดที่ อุสึโนะมิยะโดโจโจคุ (ริมแม่น้ำคินุกาวะ) หรือที่มีชื่อเรียกว่า (Dojojuku green space (Kinugawa River) โดยจำนวนดอกไม้ไฟที่จะยิงในงานนั้นเยอะถึง ""สามหมื่นนัด"" ซึ่งเยอะที่สุดในภูมิภาคคันโต ได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการณ์แน่นอน
ที่อยู่
Dojojuku green space(ริมแม่น้ำคินุกาวะ)
Contact No.
+81-28-600-3980
+81-28-600-3980
เข้าถึง
จากสถานี JR อุสึโนะมิยะ ขึ้นรถบัสคันโตไปยานางิตะ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ลงรถที่ "ยานางิตะฉะโกะ" (Yanagita Shako) เดินต่อใช้เวลาประมาณ 16 นาที
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า