ไทย
ไทย

งานเทศกาลดอกไม้ไฟ Morioka

(Source : )
เป็นงานแสดงดอกไม้ไฟที่ใหญ่ที่สุดในในเขต Morioka ถูกจัดขึ้นที่แม่น้ำ Kitakami ทางตอนใต้ของเมืองโมริโอกะ ต้นน้ำสะพาน Tonan Ohashi นอกเหนือจากการจัดแสดงดอกไม้ไฟแล้วยังมีความบันเทิงอย่างอื่นด้วย อาทิเช่น การแสดงกลอง Tonan ขนบธรรมเนียมประเพณีความภาคภูมิใจที่แสดงถึงความองอาจอีกด้วย
ที่อยู่
ต้นน้ำสะพาน Tonan Ohashi แม่น้ำ Kitakami
Contact No.
+81-19-638-3399
+81-19-638-3399
เข้าถึง
ใช้บริการรถบัสสาธารณะจากสถานี JR Iwate-Iioka・ตลาด Morioka City Central
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า