ไทย
ไทย

ฮอกไกโด จินกุ(Hokkaido Jingu)

ฮอกไกโด จินกุ(Hokkaido Jingu) เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในปี 1872 ตามพระบรมราชโองการของจักรพรรดิในสมัยเมจิ ในปี 1869 ขณะฮอกไกโดได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับประเทศญี่ปุ่น "ไคตะคุซันจิน(kaitakusanjin)"เป็นชื่อเรียกของเทพเจ้าผู้พิทักษ์ ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจ หลังจากนั้นประมาณ 150 ปีต่อมาได้กลายเป็นศาลเจ้าที่เคารพของชาวเมืองฮอกไกโด ฮอกไกโด จินกุ เป็นส่วนหนึ่งของการวางผังเมือง เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้ถือเป็นจุดที่มีพลังอำนาจในด้านของฮวงจุ้ย นอกจากนี้หลายคนยังต่างไปงานเทศกาลซัปโปโรที่จัดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี

(Source: niyan / PIXTA(ピクスタ))

สถานที่สักการะเทพเจ้าไคตะคุ

อาคารที่ตั้งอยู่ส่วนกลางเป็นที่ประดิษฐานของ "ไคตะคุซันจิน(kaitakusanjin)" เทพพระเจ้า 3 พระองค์ ได้แก่ โคคุโดะ โนะ คามิ(kokudo no kami)・ไคตะคุ โนะ คามิ(kaitaku no kami)・อิยาคุ ยะ ชูโซ โนะ คามิ(iyaku ya shuzo no kami) เนื่องจากพระบรมอัฐิของจักรพรรดิเมจิได้ประดิษฐานอยู่ที่นี่ ปัจจุบันจึงมีเทพเจ้าอยู่ 4 พระองค์ นอกจากนี้ศาลเจ้าชินโตนั้น จะมีโทริอิ(Torii)ตั้งอยู่บริเวณตรงประตูทางเดินเข้าวัด และมีการสร้างอนุสรณ์ของบุคคลที่เป็นผู้บุกเบิกฮอกไกโดมากมาย

(Source: MASUYAMA.BLOG)

ศาลเจ้าไคตะคุ(Kaitaku Jinja)

ภายในฮอกไกโด จินกุ ศาลเจ้าไคตะคุ เป็นสิ่งศักสิทธิ์ที่มีชื่อเสียง เนื่องมาจากในสมัยบุกเบิกฮอกไกโด มีคนมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ 37 คน ต่อมาพรที่ขอนั้นได้กลายเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแข่งขันหรือผลกำไรจากการค้าขาย

(Source: ぽんぽこたぬきの四方山日記。)

ชมสิ่งมีชีวิตในบรรยากาศแบบฮอกไกโด

ฮอกไกโด จินกุ ภายในสวน มารุยามะ โคเอ็น(Maruyama koen) ของศาลเจ้า มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถพบเห็นนกหรือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในฮอกไกโดได้ เช่น กระรอก, สุนัขจิ้งจอก เป็นต้น

(Source: フォトショップ・パル)

บรรยากาศของต้นบ๊วยและต้นซากุระในฮอกไกโด

เมื่อลมหนาวหมดลง ฤดูใบไม้ผลิก็มาเยือนฮอกไกโด ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงชมดอกบ๊วย และต่อมาในช่วงกลางฤดูก็กลายมาเป็นช่วงเวลาชมดอกซากุระ ท่านสามารถชมดอกบ๊วยที่บานสะพรั่งและซากุระสีชมพูอ่อนได้ที่ศาลเจ้าชินโตแห่งนี้

(Source: MAKIKO DIARY)

เทศกาลฤดูร้อนของซัปโปโรที่ฮอกไกโด

เทศกาลของซัปโปโรในช่วงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี ในสมัยเฮอันชาวเมืองกว่า 1,000 คน จะพากันแต่งตัวและจัดขบวนแห่เทพเจ้าของฮอกไกโด จินกุ โดยการแบกมิโคะจิ(Mikoshi)หรือศาลเจ้าขนาดเล็กไปรอบเมือง ท่านสามารถมาชมศาลเจ้าขนาดเล็กที่งดงาม ดะชิ(Dashi)หรือรถที่ตกแต่งเพื่อใช้ในงานเทศกาลและอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ภายในเมืองยังมีกิจกรรมและร้านขายของ เป็นเทศกาลที่ขึ้นชื่อในช่วงต้นฤดูร้อนของฮอกไกโด

(Source: 良いことは、広める2)

ที่อยู่
474 Miyagaoka chuoku sapporoshi Hokkaido 064 - 0959
Contact No.
+81-11-611-0261
+81-11-611-0261
เข้าถึง
นั่งรถไฟใต้ดิน ซัปโปโรชิเออิ(Sapporoshiei) สาย โทไซ(Tozai Line) ลงที่สถานี มารุยามะโคเอ็น)Maruyamakoen-eki เดินต่อไปอีก 15 นาที
Opening Hours / Holidays
เวลาเปิด-ปิดขึ้นต่างกันในแต่ละฤดูกาล ไม่มีวันหยุด
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า

(Source: niyan / PIXTA(ピクスタ))

สถานที่สักการะเทพเจ้าไคตะคุ

อาคารที่ตั้งอยู่ส่วนกลางเป็นที่ประดิษฐานของ "ไคตะคุซันจิน(kaitakusanjin)" เทพพระเจ้า 3 พระองค์ ได้แก่ โคคุโดะ โนะ คามิ(kokudo no kami)・ไคตะคุ โนะ คามิ(kaitaku no kami)・อิยาคุ ยะ ชูโซ โนะ คามิ(iyaku ya shuzo no kami) เนื่องจากพระบรมอัฐิของจักรพรรดิเมจิได้ประดิษฐานอยู่ที่นี่ ปัจจุบันจึงมีเทพเจ้าอยู่ 4 พระองค์ นอกจากนี้ศาลเจ้าชินโตนั้น จะมีโทริอิ(Torii)ตั้งอยู่บริเวณตรงประตูทางเดินเข้าวัด และมีการสร้างอนุสรณ์ของบุคคลที่เป็นผู้บุกเบิกฮอกไกโดมากมาย

(Source: MASUYAMA.BLOG)

ศาลเจ้าไคตะคุ(Kaitaku Jinja)

ภายในฮอกไกโด จินกุ ศาลเจ้าไคตะคุ เป็นสิ่งศักสิทธิ์ที่มีชื่อเสียง เนื่องมาจากในสมัยบุกเบิกฮอกไกโด มีคนมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ 37 คน ต่อมาพรที่ขอนั้นได้กลายเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแข่งขันหรือผลกำไรจากการค้าขาย

(Source: ぽんぽこたぬきの四方山日記。)

ชมสิ่งมีชีวิตในบรรยากาศแบบฮอกไกโด

ฮอกไกโด จินกุ ภายในสวน มารุยามะ โคเอ็น(Maruyama koen) ของศาลเจ้า มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถพบเห็นนกหรือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในฮอกไกโดได้ เช่น กระรอก, สุนัขจิ้งจอก เป็นต้น

(Source: フォトショップ・パル)

บรรยากาศของต้นบ๊วยและต้นซากุระในฮอกไกโด

เมื่อลมหนาวหมดลง ฤดูใบไม้ผลิก็มาเยือนฮอกไกโด ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงชมดอกบ๊วย และต่อมาในช่วงกลางฤดูก็กลายมาเป็นช่วงเวลาชมดอกซากุระ ท่านสามารถชมดอกบ๊วยที่บานสะพรั่งและซากุระสีชมพูอ่อนได้ที่ศาลเจ้าชินโตแห่งนี้

(Source: MAKIKO DIARY)

เทศกาลฤดูร้อนของซัปโปโรที่ฮอกไกโด

เทศกาลของซัปโปโรในช่วงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี ในสมัยเฮอันชาวเมืองกว่า 1,000 คน จะพากันแต่งตัวและจัดขบวนแห่เทพเจ้าของฮอกไกโด จินกุ โดยการแบกมิโคะจิ(Mikoshi)หรือศาลเจ้าขนาดเล็กไปรอบเมือง ท่านสามารถมาชมศาลเจ้าขนาดเล็กที่งดงาม ดะชิ(Dashi)หรือรถที่ตกแต่งเพื่อใช้ในงานเทศกาลและอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ภายในเมืองยังมีกิจกรรมและร้านขายของ เป็นเทศกาลที่ขึ้นชื่อในช่วงต้นฤดูร้อนของฮอกไกโด

(Source: 良いことは、広める2)