ไทย
ไทย
TOP
ค้นหาโดย area
ไอจิ (Aichi)
ชม
สวนสัตว์ Higashiyama Zoo and Botanical Gardens

สวนสัตว์ Higashiyama Zoo and Botanical Gardens

สวนสัตว์และสวนพฤกษชาติ Higashiyama ที่มีพื้นที่ถึง 60 เฮกตาร์ เป็นสวนสนุกที่มีความหลากหลายและค่าเข้าชมในราคาที่เหมาะสม ในสวนจะโดนแบ่งออกเป็นพื้นที่ของสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ ในส่วนกึ่งกลางของสวนมีหอคอย Higashiyama Sky Tower ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของเมืองนาโกย่าได้อย่างชัดเจนตั้งอยู่อีกด้วย
ที่อยู่
3-70 Higashiyama Motomachi, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi
Contact No.
+81-52-782-2111
+81-52-782-2111
เข้าถึง
รถไฟสาย Nagoya Municipal Subway ลงสถานี Higashiyama Koen Station ออกทางออกหมายเลข 3 ใช้เวลาเดินประมาณ 3 นาที
Opening Hours / Holidays
เวลาทำการ 9:00 - 16:30 น. หยุดทุกวันจันทร์
เวลาที่ต้องการ