ไทย
ไทย
TOP
ค้นหาโดย area
ฮอกไกโด (Hokkaido)
ชม
โบสถ์ออร์โธดอกซ์ ฮาโกะดะเตะ

โบสถ์ออร์โธดอกซ์ ฮาโกะดะเตะ

โบสถ์รัสเซียที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งมีเรื่องราวอันเป็นที่รู้จัก「โบสถ์ออร์โธดอกซ์ ฮาโกะดะเตะ」ตามประวัติศาสตร์โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1860 ลักษณะเด่นเป็นการก่อสร้างแบบตะวันตก มีผนังสีขาวตัดกับหลังคาสีเขียว ต่อมาในปี 1907 เกิดเหตุไฟไหม้ขนาดใหญ่ ทำให้ตัวอาคารถูกเผาทำลาย แต่ในปี 1916 ได้สร้างขึ้นใหม่ และในปัจจุบันถูกกำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้เสียงระฆังของโบสถ์ยังมีท่วงทำนองอันไพเราะจนได้รับชื่อเสียง และสามารถเลือกเสียงได้อีกด้วย (เสียงบรรเลงแบบญี่ปุ่น 100 เพลง)

(Source: サボタニとイタグレと何とか)

เสียงระฆังที่ทำให้ผู้ฟังหลงใหล

ในปี 1996 ระฆังของโบสถ์ออร์โธดอกซ์ ฮาโกะดะเตะ สามารถเลือกเสียงที่ให้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นได้กว่า 100 เพลง คนในพื้นที่จึงเรียกโบถส์แห่งนี้ว่า “กัง กัง เท ระ(“Gan Gan Tera”) ซึ่งมาจากเสียงของระฆังนั้นเอง สามารถมาฟังเสียงของระฆังนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลา 17:00 น. และวันอาทิตย์ในช่วงเช้า ซึ่งจะดังประมาณ 3-5 นาที

(Source: 函館山の麓にて…)

ไม้กางเขนแบบรัสเซีย

โบสถ์ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ของรัสเซีย ถูกสร้างขึ้นในปี 1916 และถูกกำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ส่วนบนอาคารมีไม้กางแขนแบบรัสเซียประดับอยู่ทั้งหมด 6 ชิ้น อย่าลืมมาชมกันให้ได้นะคะ

(Source: クリー / PIXTA(ピクスタ) )

ศิลปินที่มีชื่อเสียงคนแรกๆของญี่ปุ่น

ภายในโบสถ์มีการจัดแสดงผลงานของ ยามะ ริน (Yama rin) ซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงคนแรกๆของญี่ปุ่น เช่น การสวรรคตหรือการประสูติของพระเยซูคริสต์ เป็นสถานที่สำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิ้ลให้กับศาสนิกชนที่นับถือศาสนาคริตส์

โบสถ์ที่เป็นจุดถ่ายรูปแนะนำ

สำหรับผู้ที่อยากได้ภาพโบสถ์ที่ได้บรรยากาศของฮาโกดาเตะ แนะนำให้ขึ้นไปยังมีเนินเขาที่เรียกว่า ชะชะ โนโบริ (Chya Chya Nobori) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของโบสถ์ จะสารมารถเก็บภาพที่ยอดเยี่ยมที่มีทั้งทะเลและท่าเรือของฮาโกะดาเตะเป็นฉากหลังให้กับภาพของโบสถ์

(Source: ミミのミックスコンポート)

คริสต์มาสของโบสถ์ออร์โธดอกซ์

ทุกปีของวันที่ 24 ในเดือนธันวาคม มีการจัดเทศกาล คริสต์มาสของเมือง (Shimin-Christmas) ที่โบสถ์ออร์โธดอกซ์ ฮาโกะดะเตะ บรรยากาศภายในงานมีแสงเทียนจากเปลวเทียนและการร้องประสานเสียงที่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งชาวเมืองและนักท่องเที่ยว

ที่อยู่
3-13 Motomachi Hakodate-shi Hokkaido
Contact No.
+81-138-23-7387
+81-138-23-7387
เข้าถึง
เดินจากสถานี JR Hakodate 1 นาที ไปยังป้ายรถเมล์ นั่งรถเมล์จากป้ายฮาโกะดาเตะ เอกิ มะเอะ (Hakodate Ekimae) ไปยัง ป้าย ฮาโกะดาเตะ โดคุ มะเอะ (Hakodate-Dokku-Mae)
Opening Hours / Holidays
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 10:00 – 17:00 น.,วันเสาร์ 10:00 16:00 น.,วันอาทิตย์ 13:00 – 16:00 น. วันหยุด 26 ธันวาคม – กลางเดือนมีนาคม เปิดให้เข้าชมวันสุดท้ายของทุกปีในวันที่ 25 ธันวาคม วันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบรายละเอียดทางเว็บไซต์
Official Website
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า

(Source: サボタニとイタグレと何とか)

เสียงระฆังที่ทำให้ผู้ฟังหลงใหล

ในปี 1996 ระฆังของโบสถ์ออร์โธดอกซ์ ฮาโกะดะเตะ สามารถเลือกเสียงที่ให้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นได้กว่า 100 เพลง คนในพื้นที่จึงเรียกโบถส์แห่งนี้ว่า “กัง กัง เท ระ(“Gan Gan Tera”) ซึ่งมาจากเสียงของระฆังนั้นเอง สามารถมาฟังเสียงของระฆังนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลา 17:00 น. และวันอาทิตย์ในช่วงเช้า ซึ่งจะดังประมาณ 3-5 นาที

(Source: 函館山の麓にて…)

ไม้กางเขนแบบรัสเซีย

โบสถ์ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ของรัสเซีย ถูกสร้างขึ้นในปี 1916 และถูกกำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ส่วนบนอาคารมีไม้กางแขนแบบรัสเซียประดับอยู่ทั้งหมด 6 ชิ้น อย่าลืมมาชมกันให้ได้นะคะ

(Source: クリー / PIXTA(ピクスタ) )

ศิลปินที่มีชื่อเสียงคนแรกๆของญี่ปุ่น

ภายในโบสถ์มีการจัดแสดงผลงานของ ยามะ ริน (Yama rin) ซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงคนแรกๆของญี่ปุ่น เช่น การสวรรคตหรือการประสูติของพระเยซูคริสต์ เป็นสถานที่สำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิ้ลให้กับศาสนิกชนที่นับถือศาสนาคริตส์

โบสถ์ที่เป็นจุดถ่ายรูปแนะนำ

สำหรับผู้ที่อยากได้ภาพโบสถ์ที่ได้บรรยากาศของฮาโกดาเตะ แนะนำให้ขึ้นไปยังมีเนินเขาที่เรียกว่า ชะชะ โนโบริ (Chya Chya Nobori) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของโบสถ์ จะสารมารถเก็บภาพที่ยอดเยี่ยมที่มีทั้งทะเลและท่าเรือของฮาโกะดาเตะเป็นฉากหลังให้กับภาพของโบสถ์

(Source: ミミのミックスコンポート)

คริสต์มาสของโบสถ์ออร์โธดอกซ์

ทุกปีของวันที่ 24 ในเดือนธันวาคม มีการจัดเทศกาล คริสต์มาสของเมือง (Shimin-Christmas) ที่โบสถ์ออร์โธดอกซ์ ฮาโกะดะเตะ บรรยากาศภายในงานมีแสงเทียนจากเปลวเทียนและการร้องประสานเสียงที่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งชาวเมืองและนักท่องเที่ยว