ไทย
ไทย

โรปเวย์ฮัคโคดะ

โรปเวย์ฮัคโคดะจากสถานีฟุโมโตะถึงสถานีซันโจโคเอนที่ภูเขาทะโมะยาจินั้น ใช้เวลา 10 นาที บนความสูง 650 เมตร จากสถานีซันโจโคเอนนั้นนอกจากจะเห็นภูเขาฮัคโคดะแล้ว ยังเห็นเมืองอาโอโมริ อ่าวมุทสึ คาบสมุทรสึงารุ คาบสมุทรชิโมะคิตะ และภูเขาอิวาคิ ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวของโทโฮคุที่โด่งดัง ความเขียวขจีของหน้าร้อนแรก รวมถึงใบไม้เปลี่ยนสีช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั้นสวยงามจนไม่อาจละสายตาได้ ในฤดูหนาวนั้นก็ยังสามารถสนุกกับสกีหรือชื่นชมต้นไม้น้ำแข็งได้ ซึ่งการท่องเที่ยวอันหลากหลายได้ตลอดทั้งปีถือเป็นเสน่ห์ของที่นี่เลยทีเดียว

(Source: flickr)

(Source: flickr)

(Source: 五箇山彩時季 四季合掌 +α)

(Source: lotus / PIXTA)

พรมแดงช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

โดยเฉพาะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้นไม่สามารถมองข้ามไปได้ บนบริิเวณยอดเขานั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน บริเวณเนินเขาจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ส่วนบริเวณตีนเขาจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ช่วงที่ดีที่สุดคือตั้งแต่ระหว่างต้นถึงปลายเดืิอนตุลาคม โดยจะสามารถเห็นใบไม้เปลี่ยนสีแผ่กว้างไปด้านล่าง อันเป็นทัศนียภาพที่น่าหลงใหล

(Source: salonique / PIXTA)

ทัศนียภาพหิมะที่แผ่กว้างของต้นไม้น้ำแข็ง

ช่วงสูงสุดของฤดูหนาวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนั้น ภูเขาจะถูกแต่งเติมไปด้วยต้นไม้น้ำแข็ง ทัศนียภาพอันน่าเหลือเชื่อนี้นั้นราวกับผลงานศิลปะของหิมะ ต้นไม้ที่กลายเป็นน้ำแข็งหรือถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและก่อตัวใหญ่ขึ้นนั้นจะถูกเรียกว่า "ไอซ์มอนสเตอร์" ซึ่งทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตานี้นั้นถือเป็นจุดเด่นของที่แห่งนี้

(Source: lotus / PIXTA)

ที่อยู่
1-12 Kansuizawa, Arakawa, Aomori-shi, Aomori 030-0111
Contact No.
+81-17-738-0343
+81-17-738-0343
เข้าถึง
จากสถานี JR Aomori นั่งรถบัส JR สาย mizumi ไปยัง towadako ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที ลงป้าย ฮัคโคดะโรปเวย์เอกิมาเอะ
Opening Hours / Holidays
9:00 - 16:20 (กลาง พ.ย. ถึง ก.พ. เปิดถึง 15:40) กลางเดือน พ.ย. (เปิดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ)
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า

(Source: flickr)

(Source: flickr)

(Source: 五箇山彩時季 四季合掌 +α)

(Source: lotus / PIXTA)

พรมแดงช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

โดยเฉพาะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้นไม่สามารถมองข้ามไปได้ บนบริิเวณยอดเขานั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน บริเวณเนินเขาจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ส่วนบริเวณตีนเขาจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ช่วงที่ดีที่สุดคือตั้งแต่ระหว่างต้นถึงปลายเดืิอนตุลาคม โดยจะสามารถเห็นใบไม้เปลี่ยนสีแผ่กว้างไปด้านล่าง อันเป็นทัศนียภาพที่น่าหลงใหล

(Source: salonique / PIXTA)

ทัศนียภาพหิมะที่แผ่กว้างของต้นไม้น้ำแข็ง

ช่วงสูงสุดของฤดูหนาวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนั้น ภูเขาจะถูกแต่งเติมไปด้วยต้นไม้น้ำแข็ง ทัศนียภาพอันน่าเหลือเชื่อนี้นั้นราวกับผลงานศิลปะของหิมะ ต้นไม้ที่กลายเป็นน้ำแข็งหรือถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและก่อตัวใหญ่ขึ้นนั้นจะถูกเรียกว่า "ไอซ์มอนสเตอร์" ซึ่งทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตานี้นั้นถือเป็นจุดเด่นของที่แห่งนี้

(Source: lotus / PIXTA)