ไทย
ไทย
TOP
ค้นหาโดย area
ฮิโรชิมา (Hiroshima)
ชม
โดมปรมาณูเก็มบะคุโดม

โดมปรมาณูเก็มบะคุโดม

เวลา 8 นาฬิกา 15 นาที วันที่ 6 ส.ค. 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ระเบิดปรมาณููลูกแรกของโลกได้ถูกปล่อยในจังหวัดฮิโรชิมะ ตึกและบ้านส่วนมากในตัวเมืองฮิโรชิมะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง ทว่าหนึ่งในนั้นมีตึก "ฮิโรชิมะเค็งซังเกียวโชเรกัง" ที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางระเบิด 160 เมตร ยังคงสภาพโครงสร้างภายนอกไว้ได้ จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "โดมปรมาณู (Genbaku dome)" และคงไว้เป็นอนุสรณ์สถานมาจนถึงปัจจุบัน ในปี 1996 ได้ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกโลกเพื่อถ่ายทอดความโหดร้ายของสงครามไปยังคนรุ่นหลัง ถือเป็นสัญลักษณ์จังหวัดฮิโรชิมะที่ถูกคงไว้เพื่อระลึกถึงสันติภาพและไม่ก่อสงครามขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง

(Source: Maarten1979/Flickr)

ตัวโดมและโครงภายนอก

โดมปรมาณูที่คงไว้แค่โครงกำแพงภายนอก ด้านบนโดมนั้นเหลือเพียงแค่โครงเหล็กไว้ ในเวลานั้นถือเป็นสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่โดยดีสถาปนิกชาวเชค ทว่าปัจจุบันไม่สามารถเห็นได้ คงไว้แค่ความรุนแรงของระเบิดปรมาณูแทน

(Source: Paul Mannix/Flickr)

ฮิโรชิมะเค็งซันเกียวโชเรคัง ภาพของโดมปรมาณูสมัยก่อน

โดมปรมาณูนั้นถูกสร้างขึ้นในปี 1915 โดยสถาปนิกขาวเชค แต่เดิมชื่อฮิโรชิมะเค็งบุทซังจินเร็ทสึคัง ถูกเปลี่ยนชื่ออีกทีเป็นฮิโรชิมะเค็งซันเกียวโชเรคัง ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ ถือเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาเยี่ยมชมมากมาย

(Source: ken`sランニング日誌)

อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ

อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะอยู่ติดกับแม่น้ำโมโทยาสึใกล้กับโดมปรมาณู ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมะ ระฆังสันติภาพ หอระลึกผู้เคราะห์ร้ายจากระเบิดปรมาณู สวนแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1954 สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ฮิโรชิมะไปถึงชนรุ่นหลัง และวิงวอนขอให้โลกมีแต่สันติภาพ

(Source: ふくいのりすけ / PIXTA(ピクスタ))

ลอยโคมในวันที่ 6 ส.ค.

ในทุกปีวันที่ 6 เดือนสิงหาคมจะมีการจัดพิธีเพื่อระลึกถึงสันติภาพที่อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ โดยจะลอยโคมที่แม่น้ำข้างโดมปรมาณู ทำให้สามารถเห็นแสงไฟสีต่างๆจากโคมลอยอยู่ในแม่น้ำได้

(Source: lux5817 / PIXTA(ピクスタ))

ที่อยู่
1-10 Otemachi-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
Contact No.
+81-82-247-6738
+81-82-247-6738
เข้าถึง
ลงสถานี Genbaku dome mae สาย Hiroshima dentetsu
Opening Hours / Holidays
เวลาที่ต้องการ
ค่าเข้า

(Source: Maarten1979/Flickr)

ตัวโดมและโครงภายนอก

โดมปรมาณูที่คงไว้แค่โครงกำแพงภายนอก ด้านบนโดมนั้นเหลือเพียงแค่โครงเหล็กไว้ ในเวลานั้นถือเป็นสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่โดยดีสถาปนิกชาวเชค ทว่าปัจจุบันไม่สามารถเห็นได้ คงไว้แค่ความรุนแรงของระเบิดปรมาณูแทน

(Source: Paul Mannix/Flickr)

ฮิโรชิมะเค็งซันเกียวโชเรคัง ภาพของโดมปรมาณูสมัยก่อน

โดมปรมาณูนั้นถูกสร้างขึ้นในปี 1915 โดยสถาปนิกขาวเชค แต่เดิมชื่อฮิโรชิมะเค็งบุทซังจินเร็ทสึคัง ถูกเปลี่ยนชื่ออีกทีเป็นฮิโรชิมะเค็งซันเกียวโชเรคัง ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ ถือเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาเยี่ยมชมมากมาย

(Source: ken`sランニング日誌)

อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ

อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะอยู่ติดกับแม่น้ำโมโทยาสึใกล้กับโดมปรมาณู ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมะ ระฆังสันติภาพ หอระลึกผู้เคราะห์ร้ายจากระเบิดปรมาณู สวนแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1954 สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ฮิโรชิมะไปถึงชนรุ่นหลัง และวิงวอนขอให้โลกมีแต่สันติภาพ

(Source: ふくいのりすけ / PIXTA(ピクスタ))

ลอยโคมในวันที่ 6 ส.ค.

ในทุกปีวันที่ 6 เดือนสิงหาคมจะมีการจัดพิธีเพื่อระลึกถึงสันติภาพที่อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ โดยจะลอยโคมที่แม่น้ำข้างโดมปรมาณู ทำให้สามารถเห็นแสงไฟสีต่างๆจากโคมลอยอยู่ในแม่น้ำได้

(Source: lux5817 / PIXTA(ピクスタ))