ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
ไซตามะ (Saitama)
ภูมิภาค
ซื้อ

ย่านร้านค้า Kashiya Yokocho

ร้านขนมหวานเก่าๆที่ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศแห่งยุคโชวะ
ร้านขนมหวานเก่าๆที่ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศแห่งยุคโชวะ