ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
ซากะ (Saga)
ภูมิภาค
ซื้อ

เมืองโยบุโคะ (Yobuko)

เมืองประมงที่มีตลาดเช้าชื่อดัง ตลาดโยบูโกะโนะ (Yobuko Morning Market) ซึ่งเต็มไปด้วยอาหารทะเลอันสดใหม่
เมืองประมงที่มีตลาดเช้าชื่อดัง ตลาดโยบูโกะโนะ (Yobuko M...