คานาซาวะ

ซื้อ

  • ตลาดโอมิโจ

    ตลาดที่มีร้านขายวัตถุดิบอาหารทะเลเรียงรายกันอยู่กว่า180ร้านในถนนแคบๆ "ครัวของคากะเฮียะคุโกคะ"

คานาซาวะ

ซื้อ

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม