ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
อิชิคาว่า (Ishikawa)
ภูมิภาค
ซื้อ

ตลาดโอมิโจ

ตลาดที่มีร้านขายวัตถุดิบอาหารทะเลเรียงรายกันอยู่กว่า180ร้านในถนนแคบๆ "ครัวของคากะเฮียะคุโกคะ"
ตลาดที่มีร้านขายวัตถุดิบอาหารทะเลเรียงรายกันอยู่กว่า180...