ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
ยามากุจิ (Yamaguchi)
ภูมิภาค
ชม

อะคิโยชิได (Akiyoshi Dai)

สถานที่ที่ใช้เวลากว่า 350 ล้านปีกว่าจะกลายเป็น คาสต์ (Karst) หินปูนที่ถูกน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นหินตะปุ่มตะป่ำ
สถานที่ที่ใช้เวลากว่า 350 ล้านปีกว่าจะกลายเป็น คาสต์ (K...

ปราสาทอิวาคุนิ (Iwakuni Castle)

ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอิวาคุนิ (Iwakuni) จาก Shiroyama ที่มีความสูงกว่า 200 เมตร
ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอิวาคุนิ (Iwakuni) จาก Shiroyama ท...

สะพานคินไต (Kintaikyo Bridge)

สะพานอันงดงามที่มีลักษณะราวกับเป็นซุ้มโค้ง 5 ซุ้มต่อกัน สะพานที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสามสะพานที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น
สะพานอันงดงามที่มีลักษณะราวกับเป็นซุ้มโค้ง 5 ซุ้มต่อกัน...

ศาลเจ้าโมโตะโนะซุมิ อินาริ (Motonosumi Inari Shrine)

ศาลเจ้าที่มีเสาแดงโทริอิกว่า 123 ต้น ศาลเจ้ามีความสนใจเป็นพิเศษในกล่องบริจาคที่น่าประทับใจ
ศาลเจ้าที่มีเสาแดงโทริอิกว่า 123 ต้น ศาลเจ้ามีความสนใจ...

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Shimonoseki Marine Science Museum (Kaikyokan)

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำยอดนิยม ที่มีการจัดแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง Shimonoseki
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำยอดนิยม ที่มีการจัดแสดงอันเป็นเอกลักษ...

เกาะสึโนะชิมะ (Tsunoshima)

จุดชมวิวมหาสมุทรสีเขียวมรกตอันสวยงามแห่งประเทศญี่ปุ่น
จุดชมวิวมหาสมุทรสีเขียวมรกตอันสวยงามแห่งประเทศญี่ปุ่น